Back

convocare consultare CAT si CSC al APM Covasna pentru 09.08.2022

Către:

  Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - si Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna  precum analiză planuri supuse Directivei SEA și alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Membru: Arhitect Sef  RITI Oliver Raul  ,  Nr. Fax. 0267 351 228
 • GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISRIATUL JUDEȚEAN  COVASNA Membru: comisar JAKAB Rozalia Nr. Fax. 0374 826 570
 • DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA Membru: Medic  BARZAN Alina Mihaela, Fax. 0267 351 459
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA-SGA BUZĂU Membru: Sef Sistem Hidro Albu Bogdan , Nr. Fax. 0238 427 237
 • ADMINISTAȚIA DE APĂ OLT-SGA COVASNA Membru: ing DEAK Ana sef Birou GMPRA,  Nr. Fax. 0267 310 046
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ SIRET-SGA BACĂU Membru: ing Diamanat Viorel
 • GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV  BENEDEK Kaplar Gabor, Nr. Fax. 0267 311 154
 • DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI COVASNA Membru: Bene Erzsebet, Nr. Fax. 0267 312 077
 • DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  COVASNA Membru: Director Executiv  Orsi Csaba ,  Nr. Fax. 0267 312 315
 • DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA Membru:  dir.executiv. Csaki Arpad , Nr. Fax. 0267 351 374  
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  MIHAI VITEAZUL AL JUDEȚULUI COVASNA Membru: cpt.ing Ilyes Rudolf Nr. Fax. 0267 311 182
 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA Membru: inspector Farkas Istvan Levente Fax. 0267 351 553
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE Membru: Arhitect Șef BIRTALAN Erzsebet Csilla, Nr. Fax. 0267 311 243
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC Membru: consilier BECSEK ANTAL , Fax. 0267 361 652
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BARAOLT Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor , Nr. Fax. 0267 377 919
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA Membru: Opra Debreczi Zsombor ,  Nr. Fax. 0267 342 679
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI Membru: viceprimar Popica Silviu Ciprian, Fax. 0267 370 944
 • CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII Membru:  ing.Bedo Sandor office@natcov.ro
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE,SERVICIUL TERITORIAL COVASNA : membru  sef serviciu Szocs Zoltan cv.ananp@ananp.gov.ro

Invitaţi:

Serv. Monitorizare şi Laboratoare APM  Covasna

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.109/03.05.2022, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MARȚI , 09 AUGUST 2022 , orele 9:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

AVIZE DE MEDIU

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”PUZ Construire cladire comerciala parter”, Oras Baraolt str.Kossuth Lajos 239 A intravilan , jud. Covasna, parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA conform HG 1076/2004, titular TORINO CONSTRUCT SRL si SC BUILDING STUDIO SRL , elaborator BIA Florea Stela
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”PUZ PARC INDUSTRIAL NR 1”, Municipiul Târgu Secusec str Găriinr 49 A intravilan , jud. Covasna, parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA conform HG 1076/2004, titular MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC , elaborator BIA Monica Serban

 

ACORDURI DE MEDIU

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ”Demolare anexe în incinta imobilului din str Kos Karoly nr 21 ” fostă fca Țigarete -  Municipiul Sfântu Gheorghe   , jud Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , proiectant SC PLANSHOW SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ”Construire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, împrejmuire terenși racordare la sistemul energetic național ” PARC 1-  UAT ARCUȘ intravilan   , jud Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular MVM FUTURE ENERGY TEHNOLOGY SRL , proiectant SC LATERES SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ”Construire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, împrejmuire terenși racordare la sistemul energetic național ” PARC 2-  UAT ARCUȘ intravilan   , jud Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular MVM FUTURE ENERGY TEHNOLOGY SRL , proiectant SC LATERES SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ”Schimbare de destinație construcție existent din locuință în pensiune, extindere, mansardare, recompartimentări interioare, remodelare fațadă,reabilitare clădire și amenajări exterioare ” comuna Dobârlău sat Valea Dobârlăului nr 69A, jud Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular SC TESS SRL , proiectant SC MDR ARHITECTURE SRL

 

AUTORIZAȚII DE MEDIU

 1. Solicitarea de obţinere  autorizatie de mediu “ Stație de distribuție GPL auto”, cod CAEN 4778,4730 , Municipiul Sfântu Gheorghe str Gării nr 1 stația CF km 32+344  jud. Covasna, analiza solicitării, titular activitate  SC PLASTIMET IMPEX SRL
 2. Solicitarea de obţinere  autorizatie de mediu “ Unitate fabricare articole confecționate din textile”, cod CAEN 1392 , Municipiul Sfântu Gheorghe str Armata Română nr 56  jud. Covasna, analiza solicitării, titular activitate  SC BECATEX SRL
 3. Solicitarea de obţinere  autorizatie de mediu revizuită “ Unitate extragere argilă cariera Bodoc”, cod CAEN 0812 , Comuna Bodoc sat Bodoc  extravilan jud. Covasna, analiza solicitării, titular activitate  SC BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTION SRL
 4. Solicitarea de obţinere  autorizatie de mediu “ Stație betoane ARMODINAMIK”, cod CAEN 2363,2364 , Municipiul Sfântu Gheorghe str Constructorilor nr 7 jud. Covasna, analiza solicitării, titular activitate  SC EURO STRADA SRL

 

NOTĂ: pentru solicitările de aviz de mediu și acord de mediu propuse pentru ordinea de zi solicităm prezența proiectanților de specialitate și/sau a titularilor de plan/proiect în lipsa acestora secretariatul Colectivului de Analiză Tehnică decide amânarea analizei acestora .

 

descarca

 

    DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe