Back

convocare consultare CAT si CSC al APM Covasna pentru 16.05.2024 orele 9.30

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - si Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna  precum analiză planuri supuse Directivei SEA și alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Consiliul Județean Covasna Membru: Arhitect Sef  RITI Oliver Raul
 • Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Covasna Membru: Comisar JAKAB Rozália
 • Direcția de Sănătate Publică Covasna Membru: Medic BARZAN Alina Mihaela
 • Administrația de Apă Buzău-Ialomița-SGA Buzău Membru: Sef Sistem Hidro Albu Bogdan
 • Administația de Apă Olt-SGA Covasna Membru: ing DEAK Ana Sef Birou GMPRA
 • Administrația de Apă Siret-SGA Bacău Membru: ing Diamanat Viorel
 • Garda Forestieră Brașov Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV BENEDEK Kaplar Gabor
 • Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna Membru: Bene Erzsebet
 • Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Covasna Membru: Dir. Executiv ORSI Csaba
 • Direcția Județeană pentru Cultură Covasna Membru delegat: pentru Director Executiv dl Méder Lóránt László
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Viteazul al Jud. Covasna Membru: Cpt. ing ILYES Rudolf
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna Membru: Inspector Farkas Istvan Levente
 • Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Membru: Arhitect Șef BERSZAN Ruzandra Carmen,
 • Primăria Municipiului Târgu Secuiesc Membru: Consilier BECSEK ANTAL
 • Primăria Orașului Baraolt Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor
 • Primăria Orașului Covasna Membru: OPRA DEBRECZI Zsombor
 • Primăria Orașului Întorsura Buzăului Membru: Viceprimar POPICA Silviu Ciprian,
 • Centrul Județean pentru Protecția Naturii Membru:  ing. BEDO Sandor office@natcov.ro
 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Covasna: membru Șef serviciu SZOCS Zoltan cv.ananp@ananp.gov.ro

Invitaţi:

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind  reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr. 109/03.05.2022, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI 16 MAI  2024, orele 9:30, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

AVIZE DE MEDIU

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”Plan de mobilitate Urbană Durabilă  al Orașului Întorsura Buzăului , UAT Întorsura Buzăului,  jud. Covasna, etapa de încadrare conform Directivei SEA, HG 1076/2004, titular : Orașul Întorsura Buzăului ,  elaborator: SC AM PROJECT DESIGN & CONSULTING  SRL ;

ACORDURI DE MEDIU

 

 1. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „ Desfințare anexă 32529-C1 ,construire spălătorie auto ”, com Turia sat Turia nr 198  intravilan , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular:  Csiszer Eszter,Csiszer Csaba , proiectant : KEREKES CSONGOR PFA
 2. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă lacul nr 3 din complexul piscicol Reci, jud.Covasna –În regim de urgență ”, com Reci CF 32216,32729 , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular:  Comuna RECI , proiectant : SC TOTAL PROIECT SRL
 3. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „ Construire centrală electrică fotovoltaică, bransamente utilități și organizare executare lucrări ”, com Catalina  extravilan CF 34699 , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular:  RA-POWER SRL , proiectant : SC EMAS CONSULTING SRL

AUTORIZAȚII DE MEDIU

 

 1. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Exploatațiea agricolă-sistem de irigații ”, cod CAEN 0161 ,com Sânzieni   jud. Covasna, analiza solicitării, titular: KOVACS BARNA LEVENTE PFA
 2. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Unitate tăierea și fasonarea pietrei  ”, cod CAEN 2370,4333,9603 ,oraș Întorsura Buzăului, sat Floroaia nr 58B   jud. Covasna, analiza solicitării, titular:  SC E&D MARMURA SRL
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Tâmplărie ”, cod CAEN 4332 ,Municipiul Sfântu Gheorghe str.Armata Română nr 79   jud. Covasna, analiza solicitării, titular:  SC ARKO MOB SRL
 4.  Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  revizuită “ Unitate prelucrare lemn ”, cod CAEN 1610, 4677 ,com Ghelința sat Ghelința nr 1657   jud. Covasna, analiza solicitării – adăugare activitate colectare și comerț deșeuri de lemn , titular:  SC WINDEX COMERȚ SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  revizuită “  Unitate fabricare șuruburi,buloane și articole filetate , tratare și acoperirea metalelor”, cod CAEN 2594,2561 ,Municipiul Târgu Secuiesc str Gării FN Parci Industrial Hala nr 2   jud. Covasna, analiza solicitării , titular:  SC EUROSTEEL SRL

NOTĂ: Pentru solicitările de aviz de mediu și acord de mediu propuse pentru ordinea de zi solicităm prezența proiectanților de specialitate și/sau a titularilor de plan/proiect. În lipsa acestora, secretariatul Colectivului de Analiză Tehnică decide amânarea analizei acestora.

descarca