Back

Convocator CAT al APM Covasna pentru 04.01.2019

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0374.826.570, Comisariatul Judeţean Covasna – Dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, Dr. Barzan Alina Mihaela - medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Dna Kelemen Bartha Enikő
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, Dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-ul Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267.312.315, Dr. Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, 0267.312.077, Dna Sütő Erika
 • Municipiul Sfântu Gheorghe,  0267.311.243, Dna Birtalan Csilla
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238.427.237, Dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0267.311.154, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primăria Comunei Zăbala
 • BIA AMBRUS HLAVATHY ZSOFIA ambrus.hlavathy.zsofia@gmail.com
 • Primăria Comunei Turia

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 04 IANUARIE  2019, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Pod peste Râul Buzău,zona Camping   ”, Oras Int.Buzăului , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular oraș Întorsura Buzăului   proiectant SC BRIDGE CONSULT SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Transformare șură în pensiune agroturistică și branșament electric ”, Com Zăbala sat Zăbala nr 609, jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC WOODEN BIKE SRL   proiectant BIA AMBRUS HLAVATHY ZSOFIA
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construcție imobil cazare cu regim final de înalțime P+1E+M , amenajare teren și alee acces”, sat Turia trup Balvanyos  , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL      proiectant SC BRIDGE CONSULT SRL
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru “Depozit materiale de constructii si ingrasaminte agricole ” situat în Comuna Brates sat Brates nr 211/A, jud Covasna, analiza solicitării,cod CAEN 4675  titular activitate SC KIAKOM  SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru “ Unitate colectare deșeuri reciclabile ” situat în sat Araci com Vâlcele, jud Covasna, analiza solicitării și completări documentație inițială , titular activitate SC DEȘEURI R SRL
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru “Fermă creștere bovine” situat în com Bixad , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 0142 , titular activitate MULLER ZOLTAN II

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae