Back

Convocator CAT al APM Covasna pentru 21.01.2019

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0374.826.570, Comisariatul Judeţean Covasna – Dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, Dr. Barzan Alina Mihaela - medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Dna Kelemen Bartha Enikő
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, Dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-ul Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267.312.315, Dr. Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, 0267.312.077, Dna Sütő Erika
 • Municipiul Sfântu Gheorghe,  0267.311.243, Dna Birtalan Csilla
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238.427.237, Dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0267.311.154, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC EXPERT BAU SRL 0367804472
 • SC SBM SRL office@stigma.ro

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Miercuri, 23 IANUARIE  2019, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Forare puțuri de apă pentru irigații F2,F3,F4,F5 ”, Comuna Catalina și Cernat extravilan , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC BIOPLANT SRL   proiectant SC EXPERT BAU  SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare strada 1 Decembrie 1918 între Bdul Gr.Bălan-Nicolae Bălcescu; Modernizare iluminat public și desfințare stâlpi electrica”, Mun Sf.Gheorghe , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular Municipiul Sfântu Gheorghe   proiectant SC SBM SRL
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru “Unitate de tăiere și rindeluirea lemnului” situat în com Zagon sat Zagon  nr 97 , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 1610 , titular activitate SC TOFER SRL
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru “Atelier de producție de repere din material plastice și de prelucrare mecanică” situat în Sf.Gheorghe cart.Câmpul Frumos nr 29 , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 2229,2016,2221,2562,2599,2899 , titular activitate SC KTW  SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Rampa de încărcare țiței” situat în loc Imeni com Catalina , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 45920,5221,5210,4920 , titular activitate SC CONPET SA
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor” situat în Bățani Mari nr 356 , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 1051 , titular activitate SC GRIG SRL
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Punct de colectare, tratare, reciclare deșeuri” situat în Valea Crișului, nr. 149, jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 2222, 3811, 3812, 3821, 3822, 3832, 4677, titular activitate SC OPAL TRANSILVANIA SRL
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Spălătorie auto” situat în Sf.Gheorghe str.Oltului nr 30 , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 4520 , titular activitate SC KTW  SRL
 9. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Atelier de prelucrare a lemnului” situat în Bățani Mari nr 418, jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 2010,2030,1629 , titular activitate SC ARHUNDE SRL
 10. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Stația de apă tehnologică” situat în sat Ghelința com Ghelința jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 3600 , titular activitate SC MAZARINE ENERGY ROMANIA  SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae