Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 06.12.2017 orele 9.00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

                                                                                                                                                                                                                      

Invitaţi:

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MIERCURI, 06 decembrie 2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Modernizare drum comunal DC 16 A între  DN 11 ( Sântionlunca ) –DC 16  Comuna Ozun”,  comuna Ozun  ,  jud Covasna etapa de analiză a Studiului de Evaluare Adecvată , titular Comuna Ozun   elaborator studiu  Fundația Pronatura ;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Modernizare sisteme de alimentare cu apă, canalizare și dotarea cu mijloace de intervenție specializată , comuna Brăduț”,  Comuna Brăduț  , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Brăduț  proiectant  SC PECTA SRL ;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Înfințare plantație de mure , împrejmuire teren  și executare puț ”,   extravilan  sat Ozun  , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Pozna Alexandru Marian   proiectant  BIA Csata Erika ;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Schimbare destinație fânare în grajd bovine și extindere, construire grajd bovine”,   sat Ghidfalău nr 2 com Ghidfalău  , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC PRIMO CEZAR SRL   proiectant  SC URBAN OLIVER SRL ;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Amenajarea Hidroenergetică  Surduc-Siriu.Scoaterea din fond forestier a 1,1754 ha și defrișarea unei suprafețe de 0.8964 ha ”,   extravilan  comuna Zagon în albia râului Bâsca Mare  , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC HIDROELECTRICA SA   proiectant  SC HIDROELECTRICA SA ;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Împădurierea terenurilor agricole aparținând BLAUENDORF SRL ”,   intravilan sat Chichiș   , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC BLAUENDORF SRL   proiectant  BOICU VASILE ;

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae