Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 09.02.2018 orele 9,00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC AVICOD SA Codlea 0268251943  prin elaborator RA –Petrass Istvan 0367402555
 • Primăria Comunei Catalina
 • BIA MONICA SERBAN 0367811530
 • Primăria Comunei Dalnic
 • BIA FLOREA STELA 0267315371
 • Primaria Comunei Ilieni
 • SC AMBIENT SRL 0267311880
 • SC COMPACT SRL 0744343196
 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri, 09 februarie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere  unei noi autorizații  integrate de mediu  pentru “Ferma nr 3”, situată in localitatea Municipiul Sfântu Gheorghe strada Fermei fn, judetul Covasna, operatorul instalatiei SC AVICOD SA CODLEA. cu sediul in Codlea, soseaua Codlea-Sibiu ,km 2, judetul Brasov.Activitatea Cod CAEN Rev. 2 - 0147 – Creștera păsărilor), definit conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industirale, pct.6.6. alin a) creșterea intensivă a păsărilor, cu o capacitate de peste 40000 locuri,
 • Finalizarea analizei punctelor de vedere a membrilor CAT continuarea procedurii în vederea luării unei decizii de către APM Covasna
 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ –Zonă rezidențială”,   intravilan Comuna Catalina jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: DEAK ZSOLT și alții   elaborator BIA MONICA SERBAN
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ – zonă agricolă-depozitare, ambalare cartofi ”, intravilan Comuna Dalnic jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC FERMA CERNAT SRL elaborator BIA FLOREA STELA
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ –zona industrie si servicii”,   extravilan Comuna Ilieni jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: TUZSON ZSOLT ALBIN  elaborator SC AMBIENT SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Spălătorie auto, împrejmuire,racordare la utilități,organizare de santier ”, Mun.Sf.Gheorghe str Grigore Bălan nr 58 , jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC COMPACT SRL  proiectant SC V&K SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae