Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 09.03.2018

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267351024 , în atenția Dlui Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri, 09 martie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ-Zonă agricolă ”,  sat Cernat, jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: BARTOK ANTAL ANDRAS, elaborator SC URBAN OLIVER SRL
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUD-casă de locuit ”,  sat Aita Medie com Aita Mare , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: BENKO CSABA , elaborator BIA ELENA BERECZK
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ-zonă agricolă ”,  sat Sântionlunca com Ozun, jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: APOR ANDRAS LEVENTE , elaborator BIA MONICA SERBAN
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul Programul de Gospodărire a Apelor (P.G.A.) pe anul 2018”, jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular SGA COVASNA  proiectant SGA COVASNA
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire sală de evenimente P , construire  clădire  birou și anexe ”, com Barcani FN , jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular BOICIUC NICOLAE și BOICIUC ADINA proiectant SC CIC PROIECT SRL
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Intrare în legalitate grajd vaci 35 capete-transformat din construcție provizorie în construcție  permanentă ”, sat Pachia com Brateș  , jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular PETER GERGELY și PETER ERIKA  proiectant SC URBAN OLIVER SRL
 7.  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare spălătorie auto în spațiu existent”, oraș Întorsura Buzăului str Mihai Viteazul nr 263 , jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular BOBEȘ GHEORGHE DANIEL   proiectant SC GIGI SI ANDREA SRL

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae