Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 12.10.2018 ora 9,00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0374.826.570, Comisariatul Judeţean Covasna – Dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, Dr. Barzan Alina Mihaela - medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Dna Kelemen Bartha Enikő
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, Dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-ul Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267.312.315, Dr. Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, 0267.312.077, Dna Sütő Erika
 • Municipiul Sfântu Gheorghe,  0267.311.243, Dna Birtalan Csilla
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238.427.237, Dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0267.311.154, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • PRIMĂRIA COMUNEI SITA BUZĂULUI
 • SC FONIC IMPEX SRL prin SC PROIECTARE ABSTRUKT SRL szasz_v@yahoo.com
 • BIA FLOREA STELA
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC
 • PRIMĂRIA COMUNEI ILIENI
 • SC BRAVCOD SA mediu@penes.ro
 • PRIMĂRIA COMUNEI TURIA
 • PRIMĂRIA COMUNEI ZAGON
 • PRIMĂRIA  ORAȘ BARAOLT
 • PRIMĂRIA ORAȘ COVASNA

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri , 12 octombrie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere autorizatie integrată de mediu pentru instalația existentă de creștere a curcanilor “Ferma Nr. 7 Ilieni”, situată în comuna Ilieni, satul Ilieni, nr. 60, județul Covasna, operator instalație S.C. BRAVCOD S.A. cu sediul în municipiul Codlea, Extravilan, Km 3, județul Brașov, activitate care se încadrează în următoarele coduri: pct 6.6 alin a) Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte - Anexa nr. 1, Legea nr. 278/2013,Cod CAEN (rev. 2): 0147 Creșterea păsărilor, Cod NOSE-P: 110.04 Fermentație enterică, 110.05 Managementul dejecțiilor, Cod SNAP: 10 09 09 Alte categorii de păsări, Cod NFR: 3.B.4g.iii Managementul dejecțiilor - curcani.
 • prezentarea solicitării si finalizarea  analizei preliminare, declanșarea etapei de analiză detaliată a solicitarii și definitivarea, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu, demararea procedurii de organizare a dezbaterii publice.
 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Platforma comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna sita Buzăului”, Sita Buzăului FN CF24610 , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular Comuna Sita Buzăului   proiectant SC AQUA TECH DESIGN SOLUTION SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire  spălătorie auto,self service și împrejmuire teren ”, orașul Covasna str Pava de Jos nr 16A , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC FONIX IMPEX SRL  proiectant SC PROIECTARE ABSTRUKT SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sf.Gheorghe –LOT1 ”, Municipiul Sfântu Gheorghe străzile : Dozsa György, Horea Cloșca si Crișan, Cimitirului, Câmpului,  Voican, Erege, Cetății, jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  proiectant SC DANINA STAR SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sf.Gheorghe –LOT3 ”, Municipiul Sfântu Gheorghe străzile :Constructorilor, Ozunului, Armata Română, Gării, jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  proiectant SC DANINA STAR SRL
 5. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-Zonă de locuințe CSIGAUT ”, intravilan municipiul Târgu Secuiesc , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: CSÁSZÁR LEVENTE , elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 6. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-Zonă de locuințe MIKES KELEMEN ”, intravilan municipiul Târgu Secuiesc , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: HODOR LEVENTE ANTAL și HODOR OLGA , elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru “Stație distribuție carburanți” localitatea Zagon str Principală nr 23, jud Covasna,  coduri CAEN 4621,4730 , analiza solicitării, titular activitate SC GEORGIAN TRANSPORT SRL
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru “Cabana turistică Istvana” localitatea Turia ,Băile Balvanyos nr 77, jud Covasna,  coduri CAEN 5590 , analiza solicitării, titular activitate SC PRESTARI SERVICII ISTVANA SRL
 9. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru “Unitate  de tăirea și rindeluirea lemnului” localitatea Racoșul de Sus str Morii nr 320/A, jud Covasna,  coduri CAEN 1610 , analiza solicitării, titular activitate COMPOSESORATUL RACOSUL DE SUS
 10. Solicitarea de obţinere  revizuire autorizatie de mediu pentru “Fabrica de adezivi ” municipiul Sfântu Gheorghe str energiei nr 64/A, jud Covasna,  coduri CAEN 2052 , analiza solicitării, titular activitate SC MAGOR ARACET SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae