Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 13.04.2018 ora 9.00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267351024 , în atenția Dlui Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primăria comunei Poian
 • Primăria comunei Cernat 0267367501 prin SC ARX SRL , reprezentant imputernicit Moldoveanu Carmen gcarmen_2@hotmail.com
 • SC NADENDKA SRL  prin SC AGENTIA SARBU INVEST SRL  0368006372, 0755093110
 • SC VISS SRL nicolae.bohatel@gmail.com
 • BIA FLOREA STELA 0267315371 stelaflorea.bia@gmail.com
 • Custode Munții Baraolt-Bodoc  ROSPA 0082 CJ Covasna office@natcov.ro

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 13 aprilie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-  reabilitare stație de așteptare mijloace de transport în comun”,comuna Poian sat Belani  jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Comuna Poian , elaborator BIA FLOREA STELA
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-  reabilitare stație de așteptare mijloace de transport în comun”,comuna Poian  jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Comuna Poian sat Poian  , elaborator BIA FLOREA STELA
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUG-  Plan urbanistic general Comuna Cernat ”,comuna Cernat  jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Comuna Cernat , elaborator SC ARX SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Platforma betonata si amenajare spalatorie auto mobila și racorduri la utilități publice ”, Str Lunca Oltului Mun Sf.Gheorghe  jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA , analiză completări depuse, titular SC NADENKA SRL  proiectant SC AGENTIA SARBU INVEST SRL 
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuita pentru activitatea “Colectarea, recuperarea și comercializarea deșeurilor reciclabile periculoase și nepericuloase ” cod CAEN 3832,3811,3812,3821,3831, oraș Covasna str.Gara Mare nr 1/A , jud Covasna analiza solicitarii,  titular activitate SC VISS SRL

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae