Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 13.06.2019 ora 9.00

Către:

  Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna si

 Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Membru: Arhitect Sef  NISTE Gabriel Nicolae ,  Nr. Fax. 0267 351 228
 • GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISRIATUL JUDEȚEAN  COVASNA Membru: comisar JAKAB Rozalia Nr. Fax. 0374 826 570
 • DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA Membru:Medic  BARZAN Alina Mihaela, Nr. Fax. 0267 351 459
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA-SGA BUZĂU Membru: Sef Sistem Hidro ZAHARIA Laura, Nr. Fax. 0238 427 237
 • ADMINISTAȚIA DE APĂ OLT-SGA COVASNA Membru: ing KELEMEN Bartha Eniko Membru: ing KELEMEN Bartha Eniko,

 Nr. Fax. 0267 310 046

 • GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV  BENEDEK Kaplar Gabor, Nr. Fax. 0267 311 154
 • DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI COVASNA Membru: FERENCZI CSABA ELEMER, Nr. Fax. 0267 312 077
 • DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  COVASNA Membru: Director Executiv  Adj. dr. SULEA CODRUT MARIUS NICOLAE ,  Nr. Fax. 0267 312 315
 • DIRECȚIA JUDEȚENĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA Membru: BORDI ZSIGMOND LORAND, Nr. Fax. 0267 351 374  
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  MIHAI VITEAZUL AL JUDEȚULUI COVASNA Membru: Colonel  ing. SORIN ALEXANDRU ZARĂ Nr. Fax. 0267 311 182
 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA Membru: inspector BAKO Iulia Nr. Fax. 0267 351 553
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE Membru: Arhitect Șef BIRTALAN Erzsebet Csilla, Nr. Fax. 0267 311 243
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC Membru: consilier BECSEK ANTAL , Nr. Fax. 0267 361 652
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BARAOLT Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor , Nr. Fax. 0267 377 919
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA Membru: administrator public  RAKOSI Aron ,  Nr. Fax. 0267 342 679
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI Membru: viceprimar PLATON Stefan, Nr. Fax. 0267 370 944

Invitaţi:

 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare APM  Covasna
 • Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu
 • Primăria Comunei Arcuș
 • BIA ELENA BERECZK
 • BIA FLOREA STELA
 • BIA TITUS CHIRILĂ titus@tc3.ro
 • SC ROYAL VIDIA FARM SRL royalvidiafarm@gmail.com
 • Primăria Comunei Brăduț
 • SC BB ROADS PROJECT SRL bbproiect@gmail.com
 • BIA DOMAHIDI ILDIKO mathe.etele@stylos.hu

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI , 13 IUNIE   2019, orele 9:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- zonă de locuit”, intravilan comuna Arcuș jud. Covasna , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Kisgyorgy Lajos Gabor  , elaborator  plan  BIA ELENA BERECZK
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- locuințe indicviduale str Fortyogo nr 51-57”, intravilan Mun.Târgu Secuiesc jud. Covasna , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: ADA JOZSEF, LUKA IZABELA,LACKO ARON , elaborator  plan  BIA FLOREA STELA
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- Alimentație publică și comerț ”, intravilan Mun.Târgu Secuiesc jud. Covasna , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC SICULCOM SRL  , elaborator  plan  BIA FLOREA STELA
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- zonă de locuințe și funcțiuni complementare ”, Com Catalina sat Mărtineni  jud. Covasna , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: HEJJA MIKLOS,HEJJA MAGDOLNA,KIS EVA   , elaborator  plan  BIA FLOREA STELA
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Spălătorie auto de tip self service Municipiul Sf.Gheorghe str Lt.Păiș David nr 5 , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare , titular SC UNIKLA SPLASH ZONE SRL  proiectant BIA TITUS CHIRILĂ
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire cladiri pentru complex agroturistic și împrejmuire sat Vârghiș CF 23927 , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare , titular MATHE ETELE proiectant BIA DOMAHIDI ILDIKO
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire fermă zootehnică porcine Comuna Vâlcele sat Araci  , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare , titular SC ROYAL VIDIA FARM  SRL  proiectant SC BEST FORM PROJECT SRL
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Brăduț Comuna Brăduț   , jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare , titular COMUNA BRĂDUȚ  proiectant SC BB ROADS PROJECT  SRL
 9. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Tâmplărie ” sat Chichiș nr 52  , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 3614, titular activitate SC PRODUCȚIE PEXIM SRL
 10. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Unitate prelucrare a lemnului  ” Ghelința nr 80   , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 1610,1624 , titular activitate SC EURO PALET SRL
 11. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Fermă de bovine vaci lapte  ” Ghidfalău  nr 259  , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 0141,0151, titular activitate SC MILK PROD  SRL
 12. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Filială Agrocomerț Holding SA  ” Chichiș  nr 493  , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 3312,4671,4675,5210, titular activitate SC AGROCOMERT HOLDING SA
 13. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Unitate de reparatii auto, vulcanizare si spălătorie auto  ”Întorsura Buzăului  str.Mihai Viteazul nr 158/D   , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 4520, titular activitate SC SOR ANA MARIA SRL
 14. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Fabrică de jucării ” Sita Buzăului str Ciumernicului nr 404/A   , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 3240, titular activitate SC ADELINE TOYS SRL
 15. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Pensiune  ” Sita Buzăului nr 892   , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 5520, titular activitate SC VERDE DE MUNTE SĂLBATIC  SRL
 16. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Atelier de reparații și întrețiene a autovechicolelor  ” Întorsura Buzăului str Meșterșugarilor nr 1   , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 4520, titular activitate SC PRESTAȚII INDUSTRIALE VULTURUL   SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae