Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 13.10.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter  Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  0267311726, dna Birtalan  Csilla

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Composesoratul Piliske Tusnad Nou miklosaranka@yahoo.com
 • SC Engie Romania SA prin SC Instant Construct Company SA  0216837347

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 13.10.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitare retea distributie gaze naturale strada Orko”,  Municipiul Sf.Gheorghe , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ENGIE ROMANIA SA  proiectant SC DISTRIGAZ SUD RETELE ;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitare retea distributie gaze naturale strada David Păiș”,  Municipiul Sf.Gheorghe , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ENGIE ROMANIA SA  proiectant SC DISTRIGAZ SUD RETELE ;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitare retea distributie gaze naturale”, strada Matko I, str Abatorului, Str Oborului Municipiul TG.Secuiesc , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ENGIE ROMANIA SA  proiectant SC DISTRIGAZ SUD RETELE ;
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Amenajament silvic al fondului forestier proprietate privata a Composesoratului Piliske”,  UP I Piliske UAT Bățani, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesoratul Piliske-Tușnad Nou  elaborator SC SILVICAD SRL

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae