Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 14.08.2018 ora 9,00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0374.826.570, Comisariatul Judeţean Covasna – Dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, Dr. Barzan Alina Mihaela - medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Dna Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, Dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-ul Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267.312.315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267.351.024 , în atenția D-ul Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267.312.077, Dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267.361.652, Dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  0267.311.243, Dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267.342.679, D-ul Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267.377.919, D-ul Lászlo Sándor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267.370.944, D-ul Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238.427.237, Dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268.434.183, D-ul Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primăria Comunei Zăbala
 • Primăria Comunei Arcuș
 • BIA FLOREA STELA stelaflorea.bia@gmail.com
 • BIA ELENA BERECZK elenabereczk@yahoo.com
 • SC DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL  0267336100
 • SC LIDL ROMANIA SRL 0722528342 mediu@lidl.ro prin  SC URBANO ARHITECT SRL 0232266608 urbano.arhitect@gmail.com
 • SOCIETATEA AGRICOLA SPICOM prin SC ATT STUDIO SRL 0267317457
 • SC KEZI AUTOMOSO SRL prin BIA TITUS CHIRILĂ 0267318006, tituschirila@gmail.com
 • Primăria Comunei Ozun
 • SC ARC 60 SRL office@arc60.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MARȚI, 14 august 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-Fermă vaci lapte ”, Comuna Zăbala , extravilan sat Zăbala zona fost CAP, jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SZABO ARPAD elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ-zonă de locuit ”, Comuna Arcuș  , extravilan  zona Arcuș -DJ 121B jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: KELEMEN ESZTER și alții  elaborator  plan BIA ELENA BERECZK
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ- zonă industrială și servicii ”, Municipiul Sfântu Gheorghe  , strada Lunca Oltului , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar:  SC MULTI NR SRL  elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare/extindere iluminat public-rețea stradală Chilieni și Coșeni  ”, Municipiul Sfântu Gheorghe sat Chilieni și Coșeni, jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular Municipiul Sfântu Gheorghe  proiectant SC VRD PROIECT INVEST SRL
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Demolare construcție existentă”, Municipiul Sfântu Gheorghe str.Lăcrămioarei nr 2, jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT   proiectant SC URBANO ARHITECT SRL
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere spații de depozitare și anexe, amenajare incintă și organizare de șantier”, Municipiul Sfântu Gheorghe str.Constructorilor nr 11, jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL   proiectant SC TMG CONSULTANTS EUROPE SRL
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire fabrică de brânzeturi maturate”, Comuna Arcuș sta Arcuș str Br.Szzentereszthy Bela nr 172B, jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SOCIETATEA AGRICOLA SPICOM   proiectant SC ATT STUDIO SRL
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Spălătorie auto și  branșamente edilitare”, Municipiul Târgu Secuiesc str Cernatului nr 27 , jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC KEZI AUTOMOSO SRL   proiectant BIA TITUS CHIRILĂ
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Montare hală cort ”, comuna Ozun sat Sântionlinca FN , jud.Covasna ,  analiza documentației în vederea etapei de încadrare EA şi EIA , titular SC ROOFART SRL   proiectant SC ARC ATELIER DE ARHITECTURA SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae