Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 15.06.2018 ora 9.00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267351024 , în atenția Dlui Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primăria Comunei Brateș
 • BIA Florea Stela  
 • SC BETFACON SRL prin BIA Csata Erika 
 • Primăria Comunei Ilieni
 • SC DISZ  HAMOR prin SC HERCONS SRL  
 •  

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 15 iunie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ- casă mortuară”, extravilan com.Brateș  sat Pachia , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: PAROHIA REFORMATĂ PACHIA  elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ- zonă de locuințe oraș Covasna ”, extravilan oraș Covasna , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COZNEAN NICOLAE  elaborator  plan BIA FLOREA STELA
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Înfințare plantație de afin în sistem ecologic ”, extravilan Com Ilieni sat Doboli de Jos , jud.Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA , titular SC BELFACON SRL  proiectant BIA CSATA ERIKA
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire spălătorie auto ”, intravilan oraș Baraolt str Kosuth Lajos nr 214, jud.Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA , titular SC DISZ HAMOR SRL  proiectant SC HERCONS SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru activitatea “ Pensiune ” cod CAEN 5520, com Vâlcele nr 127 A , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate FERARRINI RENZO AUGUSTO II
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru activitatea “ Spălătorie  auto și camioane ” cod CAEN 4520, com Bodoc sat Bodoc  nr 47 C, jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate NAGY ALPAR II
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru activitatea “ Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte” cod CAEN 1413, Mun Tg.Secuiesc str Păcii nr 27, jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SC PRODUCȚIE ZARAH MONDEN SRL
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru activitatea “ Punct de tăiere și atelier de prelucrare carne, prestare servicii incinerare” cod CAEN 1011,3821,3822 , Comuna Lemnia   sat Lemnia nr 357, jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SC TORO IMPEX SRL
 9. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru activitatea “ Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie” cod CAEN 1092 , Comuna Bixad sat Bixad str Luget  FN   , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SC PAMAX SRL
 10. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru activitatea “ Atelier prelucrarea lemnului” cod CAEN 1610 , Comuna Barcani sat Barcani nr 234   , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SOLOMON IOAN II

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae