Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 15.09.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deák Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

       Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Zăbala 0267375213
 • SC DRUMPROIECT SRL  0267312764, drumproiect2002@yahoo.com
 • Primăria Orașului Baraolt 0267377919  prin SC IPCT INSTALAȚII SRL
 •  Primăria Orașului Baraolt 0267377919  prin SC TOTAL PROIECT  GROUP 0266217967 SRL
 • Primaria Comunei Sânzieni
 • SDEE TRANSILVANIA SUD SA 0267305642/0731980425
 • Primăria Comunei Ozun
 • Török András  sc.toreta.srl@gmail.com prin BIA SAVA ROBERT DANIEL
 • Primăria Municipiului Târgu Secuiesc
 • SC ECO BIHOR SRL 0742485460
 • Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 15.09.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Modernizare străzi și reabilitare drum comunal DC10 în comuna Zăbala”,  comuna Zăbala , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Zăbala  proiectant SC  DRUMPROIECT SRL;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Construcția , reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din Orașul Baraolt”,  Oraș Baraolt , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Oraș Baraolt  proiectant SC IPCT INSTALATII SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitarea și modernizarea străzii Minerilor în lungime de 550 m ,inclusiv amenajarea trotuarelor”,  Oraș Baraolt , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Oraș Baraolt  proiectant SC TOTAL PROIECT GROUP SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Alimentare cu apă în satul Racoșul de sus, oraș Baraolt”,  Oraș Baraolt , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Oraș Baraolt  proiectant SC TOTAL PROIECT GROUP SRL;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Îmbunățire nivel de tensiune LEA jt Cașinul Mic”,  Comuna Sânzieni sat Cașinul Mic , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SDEE TRANSILVANIA SUD  proiectant SDEE TRANSILVANIA SUD _at  de proiectare Covasna;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Intrare în legalitate construcții P+1E+M-locuință, atelier tîmplărie,croitorie și birouri”,  Comuna Ozun sat Lisnău , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Török András  proiectant BIA SAVA ROBERT DANIEL;
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea ” Stația de transfer a deșeurilor Tg Secuiesc ”, cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase și CAEN 4941 Transport rutier de mărfuri , Municipiul Târgu Secuiesc str.Fehérmartok FN,  jud Covasna,etapa analiza solicitării, titular activitate SC ECO-BIHOR SRL;
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea ” Tăierea și rindeluirea lemnului , fabricare mobila ”, cod CAEN 1610,1621,1623,1624,3109, oraș Covasna str Gara Mare nr 32,  jud Covasna, etapa analiza solicitării, titular activitate SC CONI TRANS EXPORTPACKING SRL ;
 9. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe”,  Municipiul Sfântu Gheorghe , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe  elaborator AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING;

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae