Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 16.02.2018

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Fejer Lorant prin SC ORION CRUX SRL - camp_and_tour@yahoo.com, orion_crux111@yahoo.com
 • Custode Mestecanișul de la Reci ROSCI0111 CJ Covasna office@natcov.ro
 • Primăria Comunei Valea Crișului
 • BIA MONICA SERBAN monicasherban@yahoo.com
 • SC FERMA BUBA SRL prin reprez  Valentina Ion 0730656935 valentina.ion@alpin-sun.de

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri, 16 februarie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Intrare în legalitate-realizare construcții în tabara de tineret Mestecăniș ”, Comuna Reci -intravilan , jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular Fejer lorant  proiectant SC ORION CRUX SRL
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “PUZ –Construire fermă de vaci structuri de primire agroturistice,dotări agrement și drumuri”,   extravilan Comuna Valea Crișului jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC FERMA BUBA SRL ,elaborator SC ALPIN SOLAR SA si BIA SERBAN MONICA
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “Atelier tâmplărie ” str Armata Româna nr 79 cod CAEN 4332  Mun.Sf.Gheorghe  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC ARKO MOB SRL
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “Atelier de reparații/recondiționări  vitrine frigorifice ” str Pava de jos nr 16 cod CAEN 3831,3832  Oraș Covasna  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC PROIECT FRIG SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru activitatea activitatea “Atelier demontare mașini și echipamente scoase din uz” Ghelința nr 1/A  cod CAEN 3831,3832 ,4677 comuna Ghelința  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC TRYK SRL
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru activitatea “Atelier prelucrarea lemnului” Ghelința nr 1647  cod CAEN 1610  comuna Ghelința  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC COMERT FUBOR SRL

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae