Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 18.05.2018 orele 9.00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267351024 , în atenția Dlui Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

Invitaţi:

 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • BIA ELENA BERECZK elenabereczk@yahoo.com
 •  Primăria comunei Boroșneul Mare

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 18 mai 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ Casă de locuit S+P ”, Oraș Covasna str.Baia de piatră nr 59 , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COJAN IANCU elaborator  plan BIA  ELENA BERECZK
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “ PUZ modificator pentru PUZ zonă locuințe ”, Comuna Borosneul Mare sat Leț  , jud. Covasna,  parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SOOS SZABOLCS  elaborator  plan SC URBAN OLIVER SRL
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru activitatea “Unitate fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor ” cod CAEN 1051, municipiul Sf.Gheorghe  str Lunca Oltului nr 1  , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SC COVALACT SA
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru activitatea “Punct de  recuperare a deseurilor nepericuloase (deșeuri din construcții și demolări) ” cod CAEN 3811, com Arcuș drum de legătură Arcuș-DN12  , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate SC REPARAȚII AUTOCOMPRES SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “ Colectare și epurarea apelor uzate menajere ” cod CAEN 3700 ,  Com.Brăduț  , jud Covasna analiza solicitării,  titular activitate Comuna Brăduț

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae