Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 19.05.2017

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Invitaţi:

 

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei  Mereni
 • SC ORION CRUX SRL  0744435241, orion_cruz111@yahoo.com
 • Kovacs Noemi si Kovacs Hunor  prin BIA ELENA BERECZK 0723308118, elenabereczk@yahoo.com
 • SC VIAROCK SRL 0757039182/0267347754
 • SC PROMINCO INVEST SRL  0364116991, promincoinvest@yahoo.com
 • Primaria Comunei Chichis
 • Primaria Comunei Ilieni

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 19.05.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Modernizarea structurii unor tronsoane de strazi in comuna Mereni etapa II “, com Mereni ( sat Mereni si sat Lutoasa ) jud Covasna etapa de definire a domeniului evaluarii EIA, titular Comuna Mereni  proiectant SC ORION CRUX SRL
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUD “Reconfigurare spatiala locuinta existenta P+M , prin extindere ” , Comuna Malnas ,sat Malnas , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Kovacs Noemi si Kovacs Hunor ,   proiectant BIA ELENA BERECZK
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUD “Amenajare iaz piscicol cu exploatare prealabila a nisipului si pietrisului perimetru Ilieni” , Comuna Chichis si Ilieni  , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar SC VIAROCK SRL , proiectant SC PROMINCO INVEST SRL
 4. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 03.05.2017 – 15.05.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

18/04.05.2017

Borbath Jozsef

SC COMERT SLAGER SRL

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

Tg. Secuiesc, str. Abator, nr. 33

04.05.2017

16.06.2017

19/05.05.2017

Mikoveni Levente

SC REMAT HARGHITA SA

0220 - Exploatare forestiera

Jud. Covasna, Mures

05.05.2017

16.06.2017

20/15.05.2017

Borbath Jozsef

SC LUXART SRL

 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

Zagon, FN

15.05.2017

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae