Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 20.10.2017 orele 9,00

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Targu Secuiesc, 0267361652, dna Demeter Eniko
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla
 • Orașul Covasna,  0267342679,dl Rakosi Aron
 • Orașul Baraolt, 0267377919,dl Laszlo Sandor
 • Orașul Întorsura Buzăului ,  0267370944, dl Platon Stefan
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, 0238427237, dna Zaharia Laura
 • Garda Forestieră Brașov , 0268434183, dl Benedek Kaplar Gabor

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Chichis
 • SC IGUT  SRL office@igut.ro , 0268475207
 • Primăria Comunei Vârghiș
 • SC TOTAL PROIECT GROUP SRL totalproiect@gmail.com ,0266217967
 • Primăria Comunei Arcuș
 • BIA SERBAN MONICA monicasherban@yahoo.com , 0728320794

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 20 octombrie 2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ” Canalizare menajeră în comuna Chichis ( localitățile Chichis  și Băcel) , cu deversare în stația de epurare Prejmer-Lunca Câlnicului”,  UTA Chichiș și UAT Prejmer , jud Covasna și jud Brașov, analiz etapa de încadrare ( reconsiderare proiect decizie ) EA şi EIA, titular Primăria Comunei Chichiș  proiectant SC IGUT SRL ;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Sistem de canalizare în comuna Vârghiș”,  com.Vârghiș , jud Covasna  revizuire - etapa de încadrare EA şi EIA, titular Primăria comunei Vârghiș   proiectant SC TOTAL PROIECT GROUP SRL ;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitare rețea distribuție gaze naturale”,  mun.Tg.Secuiesc str Independenței și str Cimitirului, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ENGIE ROMANIA SA  proiectant Instant Construct Company SRL ;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Reabilitare rețea distribuție gaze naturale”,  mun.Tg.Secuiesc str Achim Andrei, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ENGIE ROMANIA SA  proiectant Instant Construct Company SRL ;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Îmbunătățire nivel de tensiune LEA JT Lădăuți ”,  Com Barcani sat Lădăuți , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC DEE SA COVASNA  proiectant SC Energy Design & Consulting SRL;
 6. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Plan Urbaniztic Zonal –Zonă de locuințe”,  Com Arcuș  jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Balint Arpad și coproprietarii  elaborator BIA SERBAN MONICA
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  revizuită pentru activitatea “Platforma producție alimentară ”, oraș Covasna str Târgului nr 6  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC ORKLA FOODS ROMANIA SA
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “Colectarea deșeurilor nepericuloase ”, loc Baraolt  str Kosuth Lajos nr 208  ,  jud Covasna analiza solicitarii, titular activitate SC INTERTOP GLASS SRL

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe