Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 30.05.2019 ora 9,00

 Către:

  Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna si

 Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Membru: Arhitect Sef  NISTE Gabriel Nicolae ,  Nr. Fax. 0267 351 228
 • GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISRIATUL JUDEȚEAN  COVASNA Membru: comisar JAKAB Rozalia Nr. Fax. 0374 826 570
 • DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA Membru:Medic  BARZAN Alina Mihaela, Nr. Fax. 0267 351 459
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA-SGA BUZĂU Membru: Sef Sistem Hidro ZAHARIA Laura, Nr. Fax. 0238 427 237
 • ADMINISTAȚIA DE APĂ OLT-SGA COVASNA Membru: ing KELEMEN Bartha Eniko Membru: ing KELEMEN Bartha Eniko,

 Nr. Fax. 0267 310 046

 • GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV  BENEDEK Kaplar Gabor, Nr. Fax. 0267 311 154
 • DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI COVASNA Membru: FERENCZI CSABA ELEMER, Nr. Fax. 0267 312 077
 • DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  COVASNA Membru: Director Executiv  Adj. dr. SULEA CODRUT MARIUS NICOLAE ,  Nr. Fax. 0267 312 315
 • DIRECȚIA JUDEȚENĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA Membru: BORDI ZSIGMOND LORAND, Nr. Fax. 0267 351 374  
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  MIHAI VITEAZUL AL JUDEȚULUI COVASNA Membru: Colonel  ing. SORIN ALEXANDRU ZARĂ Nr. Fax. 0267 311 182
 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA Membru: inspector BAKO Iulia Nr. Fax. 0267 351 553
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE Membru: Arhitect Șef BIRTALAN Erzsebet Csilla, Nr. Fax. 0267 311 243
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC Membru: consilier BECSEK ANTAL , Nr. Fax. 0267 361 652
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BARAOLT Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor , Nr. Fax. 0267 377 919
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA Membru: administrator public  RAKOSI Aron ,  Nr. Fax. 0267 342 679
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI Membru: viceprimar PLATON Stefan, Nr. Fax. 0267 370 944

Invitaţi:

 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare APM  Covasna
 • Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu
 • BIA FLOREA STELA
 • BIA ELENA BERECZK elenabereczk@yahoo.com
 • SC RUTIN BAULEITUNG SRL szabo@rutin.ro
 •  

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI , 30 MAI   2019, orele 9:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- zonă de locuințe  individuale”, intravilan municipiul Tg.Secuiesc   , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: MARKOS ARPAD  , elaborator  plan  BIA FLOREA STELA
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- zonă de locuințe  individuale”, intravilan municipiul Sf.Gheorghe str Izvorului   , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: GYERO DAVID si coproprietarii  , elaborator  plan  BIA FLOREA STELA
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- construire casa de locuit”, intravilan oraș Baraolt str Kisboldogaszony   , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: NAGY JOZSEF  , elaborator  plan  BIA ELENA BERECZK
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru “Elaborare  PUZ- Construire atelier reparatii auto si vulcanizare ”, intravilan oraș Covasna    , parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC TONI TRANS CONSTRUCT SRL  , elaborator  plan  BIA ELENA BERECZK
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extinderi în plan orizontal la cele 5 căsuțe existente prin construire grupuri sanitare”, sat Turia Trup Balvanyos nr 77, jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare , titular SC PRESTĂRI SERVICII ISTVANA SRL  proiectant KEREKES CSONGOR PFA
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reamenajare atelier și refunctionalizare clădire pentru atelier bere artizanală și împrejmuire”, Mun Sf.Gheorghe cart.Câmpul Frumos nr 5, jud. Covasna, analiza documentației în vederea etapei de încadrare, titular SC RUTIN BAULEITUNG SRL proiectant SC RUTIN BAULEITUNG SRL
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Exploatare si sortare pietriș și nisip ” Chilieni perimetru  de exploatare si statia sortare –spalare  , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 0812, titular activitate SC PROD PREST CONECTION  SRL
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Unitate de fabricare a produselor lactate  ” loc.Ozunca Băinr 60 , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 1051, titular activitate BODOR JAKAB PFA
 9. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii  ” Mun Sf.Gheorghe str Constructorilor nr 5 , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN2711,2815,4669, titular activitate SC GEORGII KOBOLD ROMANIA  SRL
 10. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Unitate prelucrarea lemnului  ” sat Aita Mare nr 169 , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 1610,1629,3299, titular activitate SC MARHEN SRL
 11. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Atelier prelucrarea lemnului  ” oraș Baraolt str Kosuth Lajos nr 9, jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 1610,1623,3299, titular activitate DEAK ZSOLT INTREPRINDERE INDIVIDUALA
 12. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Pensiunea CSIPKES ” sat Zăbala nr 578/P , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 5590, titular activitate SC MULTIKER SRL
 13. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Centrala fotovoltaica Reci ” loc Reci CF 23709 , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 3511,3514, titular activitate SC SUINVEST RO PVL SRL
 14. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “Fabricarea pâini,fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie ” sat Ghelinta nr 80 , jud Covasna, analiza solicitării cod CAEN 1071, titular activitate SC PRODUCTIE BINGO SRL
 15. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită ( AM nr 123/03.05.2012 rev la data de 11.07.2017 )  pentru “ Unitate de tăierea și rindeluirea lemnului ” loc.Sita Buzăului str.Ciumernic nr 130 , jud Covasna, analiza solicitării  cod CAEN 0220,1610,1624,0210,4941 , titular activitate SC MALINIC SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae