Back

Convocator sedinta CAT pentru data de 06.07.2018

Nr.:

3840 / 03.07.2018

 

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, Kelemen Bartha Eniko
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Director Niste Gabriel
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Directia Silvica Covasna – 0267351024 , în atenția Dlui Vura Francisc
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dna Suto Erika
 • Municipiul Sfântu Gheorghe  02673112432, dna Birtalan Csilla

Invitaţi:

 
 • Biroul CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC BOHE-CAR SRL
 • SC CICPROIECT SRL 0721.248.394

cicproiect@gmail.com

 • COMUNA BRĂDUȚ 0267.356.321
 • SC DONPREST COM SRL
 • COMUNA MERENI 0267.369.971
 • SC CONSULT CONSTRUCT SRL

0265.267.100

 • SC EUROPA PROIECT SRL

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.176/02.10.2017, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 06 iulie 2018, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul ”Construire atelier de reparații auto cu magazin de prezentare, împrejmuire teren și branșament la utilități publice, Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 36, etapa de încadrare EA şi EIA, titular S.C. BOHE-CAR S.R.L., proiectant SC CICPROIECT SRL;

 

 

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire pod pe DC 42, km 3+140 peste pârâul Agreș în satul Brăduț, comuna Brăduț, județul Covasna în regim de urgență” etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Brăduț, proiectant SC DONPREST COM SRL;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Canalizare menajeră în localitatea Lutoasa, comuna Mereni, județul Covasna” etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Mereni, proiectant SC CONSULT CONSTRUCT SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Asfaltare drum comunal – intrare cimitir, între km 0+000 – 0+550, comuna Mereni, județul Covasna – Etapa 1” etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Mereni, proiectant SC EUROPA PROIECT SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Asfaltare drum comunal – intrare cimitir, între km 0+550 – 0+630, comuna Mereni, județul Covasna – Etapa 2” etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Mereni, proiectant SC EUROPA PROIECT SRL;
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită  pentru activitatea “Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte” cod CAEN 1413, Mun Tg. Secuiesc str Fabricii, nr. 11, jud Covasna analiza solicitării, titular activitate SC NEW FASHION SA.
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “Atelier prelucrarea lemnului” cod CAEN 1610,1624, Ghelința, nr. 1659, jud Covasna analiza solicitării, titular activitate SC ALIMENT COM IM-PEX GASPAR SRL.
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu pentru activitatea “Atelier prelucrarea lemnului” cod CAEN 1610, Ojdula, nr. 471, jud Covasna analiza solicitării, titular activitate SC NYIKA PRODFOR SRL.

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae