Back

convocator sedinta CAT si CSC la APM Covasna pentru 31.07.2020

 Nr.:

 

 Către:

  Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna si

 Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 

 • CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Membru: Arhitect Sef  RITI Oliver Raul  ,  Nr. Fax. 0267 351 228
 • GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISRIATUL JUDEȚEAN  COVASNA Membru: comisar JAKAB Rozalia Nr. Fax. 0374 826 570
 • DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA Membru:Medic  BARZAN Alina Mihaela, Nr. Fax. 0267 351 459
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA-SGA BUZĂU Membru: Sef Sistem Hidro ZAHARIA Laura, Nr. Fax. 0238 427 237
 • ADMINISTAȚIA DE APĂ OLT-SGA COVASNA Membru: ing DEAK Ana sef Birou GRA,  Nr. Fax. 0267 310 046
 • GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV  BENEDEK Kaplar Gabor, Nr. Fax. 0267 311 154
 • DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI COVASNA Membru: FERENCZI CSABA ELEMER, Nr. Fax. 0267 312 077
 • DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  COVASNA Membru: Director Executiv  Adj. dr. SULEA CODRUT MARIUS NICOLAE ,  Nr. Fax. 0267 312 315
 • DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA Membru: BORDI ZSIGMOND LORAND, Nr. Fax. 0267 351 374  
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  MIHAI VITEAZUL AL JUDEȚULUI COVASNA Membru: Colonel  ing. SORIN ALEXANDRU ZARĂ Nr. Fax. 0267 311 182
 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA Membru: inspector BAKO Iulia Nr. Fax. 0267 351 553
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE Membru: Arhitect Șef BIRTALAN Erzsebet Csilla, Nr. Fax. 0267 311 243
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC Membru: consilier BECSEK ANTAL , Nr. Fax. 0267 361 652
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BARAOLT Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor , Nr. Fax. 0267 377 919
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA Membru: administrator public  RAKOSI Aron ,  Nr. Fax. 0267 342 679
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI Membru: viceprimar PLATON Stefan, Nr. Fax. 0267 370 944

 

Invitaţi:

 
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare APM  Covasna
 • Compartiment CFM –APM Covasna

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.224/02.09.2019, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

 

Având în vedere legiferarea stării de alertă la nivelul întregii țări, datorită evoluției amenințării create de infecția cu virusul COVID-19 la nivel national și necesitatea luării unor măsuri cât mai urgente și mai eficiente pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii, considerăm inoportună convocarea și prezența efectivă a reprezentanților instituțiilor la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit,  astfel vă transmitem ordinea de zi a ședinței propuse ( însoțit de întreaga documentație , planse, foto) cu rugămintea de a ne formula in scris ( fax /email ) un punct de vedere final  până  la data  ședinței de convocare/consultare,  astfel ulterior în baza opiniilor exprimate vom întocmi un proces verbal și în conformitate cu procedura de reglementare autoritatea de mediu va emite deciziile prevazute de cadrul legal.

 

   Astfel ordinea de zi propusă pentru  consultare/analiză în data de a VINERI  , 31 iulie 2020, se propun următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Montare cablu fibră optică între site Orange BR0012( UAT Dalnic) și site Orange BR0485( UAT Covasna) , reglementare rețele electrice ”, jud. Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei încadrare conform Legii 292/2018, titular SC ORANGE ROMANIA SA , proiectant SC BUSYLIGHT SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Montare cablu fibră optică între site Orange BR0556( UAT Aita Mare) și site Orange BR0165( UAT Măieruș) , reglementare rețele electrice,”, pentru lucrările propuse pe teritoriul jud. Covasna, analiza documentației în vederea luării deciziei încadrare conform Legii 292/2018, titular SC ORANGE ROMANIA SA , proiectant SC BUSYLIGHT SRL
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “ Unitate transport rutier de mărfuri  ” Mun Sfântu Gheorghe str Țigaretei nr 57  ,  jud Covasna ,  cod CAEN 4941  analiza solicitării, titular activitate  SC HOPE SPEED  SRL
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “ Unitate confecționat tâmplărie PVC și aluminiu  ” str Mihai Viteazul nr 324 A oraș Întorsura Buzăului  ,  jud Covasna ,  cod CAEN 2223  analiza solicitării, titular activitate  SC AGER  SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “ Ateier tâmlărie pentru mobilă pal  ” str Jokai Mor nr 1A municipiul Sf.Gheorghe  ,  jud Covasna ,  cod CAEN 3101,3102,3109  analiza solicitării, titular activitate  SC KSL MOB  SRL
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu  pentru “ Unitate producție mangal  ” Poiana Craca Mare nr 2 –teren Composesorat Dealul Piatra Mare -Dobârlău Băcel  ,  jud Covasna ,  cod CAEN 2014  analiza solicitării, titular activitate  SC SPEDITION ELENA  SRL
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “ Unitate colectare recuperare și comercializare deșeuri reciclabile  ” str.Apei nr 131 A oraș Baraolt  ,  jud Covasna ,  cod CAEN 3811,3812,3832,4677   analiza solicitării, titular activitate  CSOG ATTILA PFA
 8. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “ Punct de colectare tratare și reciclare deșeuri  ” str.Bethlen Gabor nr 414 loc Valea Crișului   ,  jud Covasna ,  cod CAEN 222,3811,3812,3832,3822,4677   analiza solicitării, titular activitate  SC OPAL TRANSILVANIA SRL

 

descarca

 

Director Executiv,

 Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae