Back

Convocatorul ședinței CAT și CSC din data de 11.07.2017, orele 09.00

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0374826570, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                      

 

Invitaţi:

 

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SEPSI OSK S.A.
 • SC CAD PROJECT SRL 0267.351.399, 0744.307.852
 • Comuna Dalnic
 • BIA Florea Stela 0267.315.371
 • SC CULTIVO SRL
 • Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe 0267.316.957
 • SC MAN CONSTRUCT SRL 0264.418.312
 • SRT SILVIROM TIMBER GmbH SCS 0785.202.735
 • SC SCALINI PROIECT SRL 0268.326.683
 • SC NEW WAY SRL
 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MARȚI 11.07.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Schimbare destinație zonă amenajări sportive și parcaje zona nord Municipiul Sfântu Gheorghe”, municipiul Sfântu Gheorghe, DN12, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, titular SEPSI OSK S.A., proiectant general SC CAD PROJECT SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zonă agroindustrială”, Dalnic, extravilan, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, EA, titular SC CULTIVO SRL, proiectant general BIA Florea Stela;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare strada inclusiv canalizare pluvială“, Sfântu Gheorghe, str. Váradi József, jud Covasna, etapa de incadrare în Directiva EIA, titular MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, proiectant SC MAN CONSTRUCT SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru Amenajamentul silvic UP I SRT Zagon, UAT Zagon, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, titular SRT SILVIROM TIMBER GmbH SCS, proiectant SC SCALINI PROIECT SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru Amenajamentul silvic UP II SRT Zagon, UAT Zagon, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, titular SRT SILVIROM TIMBER GmbH SCS, proiectant SC NEW WAY SRL;

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae