Back

decizie emitere autorizatie de mediu

Decizie nr. 47/20.07.2020

 

            Urmare a cererii adresate de SC REKADA REFF SRL, cu sediul municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. J/B, ap. 1, jud. Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu nr. 3624/09.07.2020, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

 

D E C I DE

 

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1

REKADA REFF SRL

Depozit materiale si echipamente D.D.D. cod CAEN 8129

Mun. Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 25C, jud. Covasna

20.07.2020

31.08.2020

 

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile/15 zile lucratoare (pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu) de la data afisarii. La expirarea acestui termen, APM elibereaza autorizatia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii                                                    Intocmit

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                 ing. Csaki Gabriela