Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU REVIZUITA

Decizie nr. 11 / 11.05.2018

 

           Urmare a cererii adresate de către ELTOR SRL, CUI:17568170 , cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Ciucului, nr. 149/B,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 2296/18.04.2018, pentru revizuirea Autorizației de mediu nr.  30 din 17.03.2011,

în baza OUG nr. 1/2017, art. 14 privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (*actualizată*), a Hotărârii Guvernului nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I D E:

Emiterea autorizaţiei de mediu revizuite pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/Obiectiv

Data afişării

deciziei

1

ELTOR SRL

2562, 2599 – Operațiuni de mecanică generală

Sf.Gheorghe, str.Lunca Oltului, nr.2

11.05.2018

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                                             Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                                     Ing. BORBÁTH József