Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE din 22.06.2022

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N.A.I.R. SA prin proiectant SC NV CONSTRUCT SRL, reprezentat de SIMA DAN-RADU, cu sediul în Municipiul Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2787/19.04.2022,  

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.06.2022,  că proiectul ” POD DN 11C, KM 20+188, la TURIA” propus a fi amplasat în comuna Turia, DN 11C KM 20+188, județul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul  13. lit. a);
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 04.05.2022; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în ZIARUL ANUNT DE MEDIU în data de 16.05.2022 și afișat la sediul Primăriei Bixad în data de 13.05.2022; anunţ APM Covasna privind etapa de încadrare și proiectul deciziei afişat la sediu și pe pagina proprie de internet în data de 22.06.2022, anunţul titularului privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul.....     din data de ...2022), nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Aviz nr. 16 din 20 mai 2022, emis de Centrului Judetean pentru Protectia Naturii si Salvamont, Consiliul Judetean Covasna, inregistrat  la APM Covasna, cu nr. 4298/14.06.2022,
 4. Aviz de gospodarire a apelor nr. 26/04.05.2022, emis de Administratia Bazinala de Apa Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Covasna,
 5. Punct de vedere al ISU Covasna, inregistrat  la APM Covasna, cu nr. 4218 din 08.06.2022,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. Proces-verbal ședință CAT nr. 16/09.06.2022;
 7. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 8. Memoriul de prezentare înregistrat la APM Covasna cu nr. 3762/23.05.2022; punctele de vedere ale membrilor CAT formulate în scris;
 9. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Asupra podului de pe DN 11C, km 20+188, peste pârâul Turia, s-a efectuat în  anul  2015,  un  raport  de  expertiza  tehnica  de către Expert Tehnic Dr. Ing.  Ioan Cervinschi, care  a  evidenţiat  starea tehnica a podului la momentul respectiv.

Fundamentată pe o bază completă de date, obţinute în urma observaţiilor și investigaţiilor efectuate în amplasamentul podului, expertiza tehnică a scos în evidență deficiențele podului și momentul necesar pentru a se interveni în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie, și implicit a siguranţei acesteia.

Potrivit expertizei podul a obținut pentru indicele total de stare tehnica Ist, 26 de puncte, se  încadrează conform  “Instrucţiuni  pentru  stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2006” în clasa stării tehnice IV - STARE TEHNICĂ NESATISFĂCĂTOARE.

Având în vedere ca podul nu asigură tranzitarea debitelor și că se produc dese inundații, cu deversarea apelor peste drumul național, se propune dezafectarea podului existent și realizarea unui pod nou.

Situatia Existenta

Din datele furnizate de beneficiar, construcția podului a avut loc în anul 1956.

Lățime totală a tablierului este de 8,36m.

Calea pe pod este din asfalt.

Structura de rezistență a infrastructurii podului este alcătuită din 2 culei masive cu elevație văzută din beton.

Racordarea elevațiilor culeelor cu terasamentele se face cu aripi din beton armat și din zidărie.

Vegetația din albie reduce capacitatea de scurgere în zona podului.

Podul nu este echipat la capete cu scări de acces a personalului de întreținere sub pod.

Din punct de vedere al gabaritului, podul nu corespunde normelor tehnice actuale, privind lățimea părții carosabile.

Situatia proiectata

Pod nou cu tablier din grinzi prefabricate din beton armat

Podul nou este dimensionat la convoaiele de calcul LM1 și LM2 conform SR EN 1991-2.

Podul nou este dimensionat din punct de vedere hidraulic conform « Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor » – Indicativ PD 95-2002.

Suprastructura podului va fi realizată din grinzi de beton prefabricate și va rezema pe infrastructura reprezentată din 2 culei din beton armat.

Racordările cu terasamentele vor fi realizate din aripi din beton armat, iar albia se va curăța, profila.

Rampele de acces se vor amenaja de la capetele podului, pentru a aduce drumul la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă proiectată).

Pentru execuția podului nou fără întreruperea traficului, sunt necesare următoarele lucrări:

 • Montarea semnelor de circulație pentru atenționarea participanților la trafic asupra lucrărilor care se desfășoară, de limitare a vitezei de circulație și de limitare a tonajului pe podul existent.
 • Demolarea parțială a podului existent, cu menținerea unei benzi de circulație pe cealaltă jumătate a podului
 • Executarea parțială a podului nou, apoi mutarea traficului pe banda finalizată
 • Demolarea integrală a podului existent
 • Finalizarea podului nou

Soluția propusă de pod nou, presupune următoarele lucrări:

Lucrări de construcție la nivelul suprastructurii și infrastructurilor

 • Se va demola parțial podul existent, cu alternarea traficului pe jumătatea podului
 • Se vor executa infrastructurile și racordările cu terasamentele. Evacuarea apelor din spatele infrastructurilor se va realiza prin intermediul drenurilor și barbacanelor.
 • Se vor amplasa grinzile prefabricate, iar peste ele se va turna placa de suprabetonare. Peste placa se suprabetonare vor fi așezate hidroizolația și straturile rutiere.
 • Pe grinda parapet de pe partea stângă se va instala parapet de siguranță H4b.
 • Pe partea dreaptă se va amenaja trotuar denivelat, despărțit de partea carosabilă prin bordură și parapet de siguranță tip H4b.

Lucrări de construcție și reparații la nivelul rampelor de acces

       Lucrările la nivelul rampelor de acces se vor executa simultan cu lucrările de la nivelul suprastructurii, a căii pe pod și a albiei.

 • Se va racorda drumul la caracteristicile podului nou (lățimea, cotă roșie)
 • Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea căii pe pod și noua cotă a podului
 • Racordarea culeelor cu terasamentele se face prin zid de sprijin din beton armat, zid din gabioane și zid din anrocamente.
 • Se vor executa lucrări de refacere la nivelul acostamentelor și taluzurilor din zona podului.
 • Se vor monta parapete de siguranță tip H4 pe rampele de acces.

Lucrări de construcție la nivelul albiei

Lucrările la nivelul albiei se vor executa simultan cu lucrările de la nivelul rampelor de acces și a albiei.

 1. Se va curăța, calibra și profila albia în amplasamentul podului, pe o lungime de 20 m amonte și 10 m aval.
 2. În zona podului se va executa protecția albiei cu saltea din gabioane interconectate, urmată de o saltea din anrocamente cu lungimea de 7 m. Panta taluzurilor în amonte și aval va fi 2:3.
 • Se realizează lucrări de terasamente din pământ corespunzător peste structura executată
 • Se execută zidurile de sprijin în amonte și în aval
 • Se execută zidurile de gabioane din aval
 • Se realizează umplutura din pământ corespunzător, cu panta taluzului max. 2:3

Lucrări de construcție la nivelul căii pe rampele de acces:

 • Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea drumului pe pod
 • Se execută straturile căii pe rampele de acces
 • Se montează parapeți de siguranță tip H4 pe rampele de acces.

Lucrări de construcție la nivelul albiei

 • Se curăța, calibra și profila albia în amplasamentul podului, pe o lungime de 20 m amonte și 10 m aval.
 • În zona podului se va executa protecția albiei cu un pereu din beton pe un strat de balast, închisă în aval cu pinten din beton, urmată de o saltea din gabioane interconectate
 • Amenajarea albiei în amonte de pod se face prin trepte din beton monolit turnată în fața locului
 • Se execută risbermă din anrocamente în amonte dar și în aval.

Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului propus

Scopul acestui proiect este executarea unui pod nou cu suprastructura din grinzi de beton prefabricate ce vor rezema pe infrastructura reprezentată din 2 culei din beton armat, pe DN 11C la km 20+188 peste pârâul Turia, in extravilanul localității Turia.

Conform continutului cadru al memoriului de prezentare specificat în Legea nr 292/ 2018, acest capitol se refera la unitati de productie, care folosesc materii prime și materiale pentru obtinerea produselor finite.

În perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier și pietonal și nu implica procese de productie.

Proiectul nu implica procese de productie ci realizarea unui pod nou cu suprastructura din grinzi de beton prefabricate ce vor rezema pe infrastructura reprezentată din 2 culei din beton armat, pe DN 11C la km 20+188 peste pârâul Turia, in extravilanul localității Turia.

În perioada de operare nu vor fi obţinute produse şi subproduse, acest pod fiind destinate traficului rutier și pietonal din zona.

Asigurarea utilitatilor necesare în perioada de constructie se va realiza astfel:

Alimentarea cu apă

Asigurarea necesarului de apă tehnologică şi menajeră se va asigura prin achiziţionare de la terţi şi va fi adusă pe amplasament cu ajutorul cisternelor auto.

Apa potabilă necesară personalului va fi achiziţionată din comerţ.

Evacuarea apelor uzate

Pe perioada executiei lucrarilor in vederea realizării podului de pe DN 11C la km 20+188 nu vor rezulta ape tehnologice sau alte categorii de ape uzate.

În cazul fronturilor de lucru, în anumite zone se vor asigura toalete ecologice.

Asigurarea agentului termic

Este necesară exclusiv pentru organizarea de şantier şi se va realiza prin intermediul centralelor termice / radiatoare termice.

Asigurarea alimentarii cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racord la reţeaua locală de energie electrică şi din surse proprii (grupuri electrogene).

În perioada de exploatare nu vor fi necesare utilitati pentru operarea podului.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

La finalizarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar (organizarea de şantier, fronturilor de lucru, drumurile temporare de acces, platformele de depozitare etc.) vor fi reabilitate.

În acest sens se vor realiza următoarele lucrări pentru refacerea zonelor afectate:

 • demontarea construcţiilor şi instalaţiilor existente, evacuarea acestora de pe amplasament şi amenajarea terenului ocupat temporar în vederea redării la folosinţele anterioare;
 • retragerea de pe amplasamente a utilajelor de construcţii şi transport;
 • colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate;
 • curăţirea terenului de corpuri străine.

După dezafectarea tuturor structurilor şi curăţarea terenului se vor efectua lucrări de reabilitare a amplasamentului, similare celor descrise mai sus. Terenurile reabilitate vor fi redate folosinţelor anterioare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

Prezentul proiectul este in relatie cu proiectele ” Pod pe DN 11C, km 30+600”, ” Pod pe DN 11C, km 31+900”, ” Pod pe DN 11C, km 32+200” ( beneficiar CNAIR S.A.). 

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: Principalele resurse naturale utilizate pentru lucrarile de realizare a podețului care face obiectul acestui memoriu sunt apa, solul şi agregatele minerale (piatră naturală, balast, nisip). Agregatele minerale vor putea fi achiziţionate de la carierele / balastierele existente în zona amplasamentului proiectului. Transportul agregatelor de la cariere şi/sau balastiere la zona amplasamentului proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri naţionale şi/sau locale, după caz. În cadrul organizării de şantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport şi încărcătoare frontale. Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: în etapa de executie vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

 • deşeuri de materiale de construcţii, resturi de conducte;
 • uleiuri uzate rezultate de la utilajele/echipamentele utilizate în timpul lucrărilor;
 • deşeuri menajere şi asimilabil menajere, rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului angajat al societăţii/societăţilor de construcţie.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: emisii de la motoarele utilajelor, mijloacelor de transport, lucrări de sudură, poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul lucrărilor; Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - se va institui zonă de protecţie sanitară;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 55/15.12.2021, emis de Comuna Turia, judetul Covasna,  regimul economic, categoria de folosinta actuală a terenului: drum national;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – Pe durata execuţiei lucrărilor se va înregistra o creştere a turbidităţii apelor în aval de frontul de lucru, datorată creşterii vitezei de curgere, ce poate avea un impact negativ asupra calităţii apelor în perioade cu debit scăzut.

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – Zona sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos .  

Zona ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos a fost declarata sit de importanta comunitară in luna 02 anul 2009, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România și se întinde pe o suprafața de 5976,60 hectare.

Coordonatele sitului sunt: 25.956036 longitudine si 46.099628 latitudine.

Situl se încadrează in regiunea biogeografica alpina (100%) pe teritoriul județului Covasna.

Clasele de habitate caracteristice acestui tip de area sunt:

 • Pajisti naturale, stepe in proportie de 2,93 %, cod N09
 • Păsuni  in proportie de 2,52 %, cod N14
 • Păduri de foioase in proportie de 69,64 %, cod N16
 • Păduri de conifere in proportie de 6,12 %, cod N17
 • Păduri de amestec in proportie de 14,16  %, cod N19
 • Alte terenuri artificiale (localităti, mine..) in proportie de 1,13  %, cod N23
 • Habitate de păduri (păduri în tranzitie) in proportie de 3,48 %, cod N26

Relieful se caracterizează prin variații semnificative de altitudine și înclinare a versanților. Acest aspect contribuie semnificativ la distribuția habitatelor forestiere. Condițiile geomorfologice, diversitatea speciilor forestiere și repartiția acestora, au un rol important în conservarea unor specii importante de floră și faună.

Situl Ciomad Balvanyos se suprapune peste aria protejata cu același nume.

Situl este important datorită :

 - fenomenelor postvulcanice: cea mai mare mofetă din europa cu scurgere de bioxid de carbon de circa 2000mc-zi si o concentrație de bioxid de carbon de 98-99%, grote cu emanatiții sulfuroase ,mofete și izvoare cu ape minerale.

- existenței unor peșteri cum ar fi peștera Ursului, peștera Timsos și peștera Gyilkos

- plante specifice zonelor mlăștinoase - Ligularia sibirica, Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum

- un peisaj deosebit și o vegetație de păduri de conifere în amestec cu foioase.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în extravilanul localitatii Turia;

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: În cazul descoperirii  a unor vestigii arheologice, executantul este obligat să sisteze orice activitate și să informeze Direcția Județeană pentu Cultură Covasna în termen de 72 ore în conformitate cu art. 4, cap II din OG 43/200 republicată;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, în timpul execuției poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: zgomote și vibrații, emisii în aer generate de către utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Aviz nr. 16 din 20 mai 2022, emis de Centrului Judetean pentru Protectia Naturii si Salvamont, Consiliul Judetean Covasna, inregistrat  la APM Covasna, cu nr. 4298/14.06.2022, prin care au fost stabilite conditiile si obligatiile beneficiarului.

Situl ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos are implementat un Plan de management.

Principalul scop al proiectului este acela de a construi un pod nou in locul podului existent pe DN11C la km 20+188, exact pe același amplasament.

Astfel, proiectul nu are o legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar aflate in vecinatatea amplasamentului proiectului.

Proiectul este necesar pentru mentinerea/ dezvoltarea activitatilor socio-economice, inclusiv a comunitatilor locale existente in interiorul si imediata vecinatate a retelei Natura 2000 din zona proiectului; facilitare a transportului in auto si pietonal in siguranta in zona limitrofa a localității Turia.

Lucrarile propuse a se realiza sunt amplasate in extravilanul localitatății Turia, judet Covasna in partea centrala a arealului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos pe un amplasament existent. Aceste lucrari nu vor ocupa suprafete suplimentare de teren, in special in zona arealului.

În amplasamentul proiectului si imprejurimi speciile prezente sunt adaptate unui impact uman permanent. Lucrările se vor face pe sectorul de drum național, care sunt caracterizate mai cu seama de habitate ruderale, antropizate.

Suprafete de teren din vecinatatea podului vor fi ocupate temporar pentru pozitionarea materialelor de construcție si alocarea organizarii de santier.

Lucrarile descrise nu necesita defrisari deoarece se vor face pe suprafete construite existent, sau vor ocupa temporar suprafete aflate la marginea drumurilor, libere de vegetatie arbustiva.

Din datele analizate privind speciile de interes comunitar enumerate în formularul standard, asa cum a mai fost mentionat in subcapitolele anterioare, in vecinatatea obiectivului din proiect aflate pe teritoriul sitului, rezultă următoarele:

 • în zona lucrărilor nu se regăsește nici o specie de importanță comunitară dintre cele menționate în formularul standard al sitului

Localizarea lucrarilor din proiect nu afectează în mod direct speciile de importanta comunitara învecinate. Menţinerea integritatii zonelor din imediata vecinatate a podului nu va fi afectate teritoriul necesar pentru adăpost, reproducere si hrănire pentru speciile de interes conservativ, fara sa afecteze mărimea populaţiilor avifaunsitice. De asemenea, nu va exista o fragmentare funcţională a habitatelor populatiilor faunistice.

Nu vor fi ocupate suprafete provizoriu și nici permanent din suprafata ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos.

Lucrările care se vor realiza prezintă un impact negativ temporar asupra calităţii factorilor de mediu, în perioada lucrărilor de construcție. Pe termen lung impactul va fi unul pozitiv.

Proiectul propus are un impact negativ numai în perioada de execuţie a lucrărilor asupra speciilor avifaunistice Natura 2000 mentionate in formularele standard ale arealului. Pentru menținerea stării de conservare a speciilor propunem:

 • pentru atenuarea nivelului de zgomot perceput în interiorul arealelor protejate, în zona fronturilor de lucru vor fi prevăzute panouri acustice sau obstacole cu dimensiuni şi structuri adecvate pentru atenuarea zgomotului, iar operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate vor fi etapizate corespunzător;
 • colectarea materialelor rezultate din lucrările de construcție şi gestionarea deşeurilor conform cerințelor legale;
 • evitarea apariţiei scurgeri accidentale de combustibili de la utilaje;
 • se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi piatră şi a vegetaţiei ce rezulta în urma lucrărilor de terasamente, respectându-se cu stricteţe locurile de depozitare stabilite împreună cu autorităţile locale pentru protecţia mediului;
 • nu vor fi depozitate deșeuri în vecinătatea amplasamentului din sit;
 • interzicerea amplasării bazelor de producţie, organizărilor de șantier, gropilor de împrumut pe teritoriul ariilor protejate sau în apropierea acestora;
 • prepararea betoanelor şi prefabricatelor pentru lucrările de construcție în afara ariilor protejate;
 • utilizarea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităţii de construcţie care alungă populațiile de păsări, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;
 • se recomandă utilizarea de drumuri de acces existente pentru a reduce suprafaţa afectată de lucrări;
 • colaborarea/sprijinirea administraţiei sitului Natura 2000 în vederea menţinerii stării favorabile de conservare a speciilor avifaunistice de importanţă comunitară.

După terminarea lucrărilor nu se estimează un impact negativ mai mare față de cel existent în condițiile actuale.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- Administratia Bazinala de Apa Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Covasna a emis AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR NR. 26/04.05.2022, prin care au fost stabilite conditiile si obligatiile beneficiarului.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 2. Respectarea OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi;
 7. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. La executia lucrărilor, executantul va asigura portectia apelor de suprafată, subterane si ecosistemelor acvatice;
 9. Să întreţină zonele de protecţie sanitară şi perimetrul de protecţie hidrogeologică în jurul surselor de apă, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii apelor;
 10. În zonele de protecţie sanitară instituite în jurul sursei de apă sunt interzise depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel, precum şi depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substanţe periculoase;
 11. Organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
 12. Programul de lucru se va adapta în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
 13. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 14. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură;
 15. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 16. Gestionarea deșeurilor de construcții se va realiza cu respectarea OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 17. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 18. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale cu hidrocarburi prin asigurarea stării de bună funcţionare a utilajelor şi vehiculelor folosite;
 19. În situația producerii de poluări accidentale, titularul proiectului va anunța imediat APM Covasna şi Comisariatul Judeţean Covasna al Gărzii Naţionale de Mediu;
 20. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor; pe timp secetos drumurile de acces vor fi stropite periodic pentru limitarea cantităţii de praf antrenate de mijloacele de transport;
 21. Obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de urbanism nr. 55/15.12.2021, eliberat de Comuna Turia Judetul Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 22. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului – APM Covasna ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei, precum și în cazul avizelor ce se emit în cadrul procedurii de obținere a autorizației de construire și care aduc modificări proiectului.
 23. Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu

 

 

 

 

 

decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

  

 

 

 

 

 

Şef Serviciu, Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                         Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                          Ing. Bote Daniela

 

 

Responsabil Comp.CFM,

Ing. Ghican Oana Elena