Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 14.11.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA SITA BUZAULUI PRIN PRIMAR STOICA NICOLAE, cu sediul în judeţul Covasna, comuna Sita Buzaului, satul Sita Buzaului, nr. 222,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7104/01.11.2017 şi registratură electronică nr.650 din 03.11.2017 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.11.2017, că proiectul Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului, Zabratau si Crasna, din comuna Sita Buzaului, judetul Covasna propus a fi amplasat în comuna Sita Buzaului, satele Sita Buzaului, Zabratau, Crasna , judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, litera a), corelat cu pct. 10, lit. b);

b) anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul Mesagerul de Covasna din data de 02.11.2017;

c) anunţ public afişat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro), privind solicitarea de emitere a acordului de mediu din 02.11.2017;

In urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 • prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie care prevede extinderea reţelei de canalizare exitenta si  in satele Sita Buzaului, Zabratau, Crasna, avand ca scop cresterea confortului populatiei, pentru protejarea si dezvoltarea teritoriului ocupat de comuna Sita Buzaului.

Situaţia existentă:

În comuna Sita Buzaului exista o retea de canalizare si statie de epurare a apei menajere compusa din :

 • retea de canalizare  21,840 km , conducta intre 200 si 400 mm, executata cu teava PP Multistrat  SN4, canale de serviciu, colectoare principale, camine de intersectie, camine de racord, camera de deversare, statii  intermediare de repompare, statie de epurare, teren pentru valorificarea namolurilor deshidratate.Reteaua existenta deserveste un numar de aproximativ 2000 locuitori.

Situaţia proiectată:

Necesitatea prezentului proiect ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZI\RE IN SATELE, SITA  BUZAULUI, ZABRATAU, CRASNA, DIN COMUNA SITA BUZAULUI, JUDETUL COVASNA( este de  realizarea un sistem de canalizare pentru apele rezultate din comuna Sita Buzaului, evacuarea apelor uzate printr-o retea centralizata de canalizare, transportarea acesteia in statia de epurare, iar apele epurate deversate intr-un emisar. Beneficiarul lucrarii este populatia comunei Sita Buzaului din jud. Covasna.

Reteaua de canalizare va deservi urmatoarele tipuri de unitati :

- posibilitatea de a evacua apa uzata din cat mai multe gospodarii

- diferite unitati industriale;

- institutiile publice;

- unitati agrozootehnice (ferme, crescatorii, etc.).

Avand in vedere cele prezentate, apreciem ca executarea unui sistem de canalizare, reprezinta o prioritate in vederea stoparii degradarii mediului natural, crearea habitatului sanatos pentru populatie si facilitarea  dezvoltarii economice.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

 

SCHEMA TEHNOLOGICA A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APEI MENAJE.RE:

Colectoarele vor fi din tub tip PP Multistrat SN 4, avand urmatoarele diametre: DN 250 mm = 19461.57 ml;

Conductele de refulare vor fi din tub tip PEID, PN 10, SDR 17, avand urmatoarele diametre: DN 63 mm  = 961.13 ml

- amplasarea unui numar de 519 de camine de vizitare la o distanta de 60 m si in punctele  principale de  ; schimbare de directie,  trecere la alt diametru,  intersectie de retea, statii de repompare,  subtraversari, racorduri de la conducta de serviciu pana la limita beneficiarului.

- l0 statii de pompare SPAU avand debite de :

1)  SPAU 1 - 1 l/s si H5m,

2)  SPAU 2 – 3 l/s si H 8 m,

3)  SPAU 3 --1 l/s si H 7 m,

4)  SPAU4-11 l/s si H 12m,

5)  SPAU5-11 l /s si H 8m.

6)  SPAU6-11 l/s si H 11 m,

7)  SPAU 7 - 11l/s si H 6m,

8)  SPAU8- 11 l/s  si H8m.

9)  SPAU 9- 11 l/s si H 9 m,

10) SPAU10-11 l/s si H10m,

- 152 racorduri de la conducta de serviciu pana la limita gardului beneficiarului – realizate din conducta PP multi strat, SN 4 avand diametrul de DN 160 mm;

Lista strazilor ce vor li supuse lucrarilor de extindere a retelei de canalizare:

 

Nr.

DENUMIRE STRADA

CONDUCTA SN4,DN 250 MM

CAMINE DE VIZITARE

CONDUCTA DE REFULARE SDR17, DN 63

1

DN 10 - GATER POPICA

1226,92

40

 

2

IONITA SUCIU – IANCU BANCIU

231,32

14

 

3

VALEA LUI CRACIUN

966,95

22

 

4

CHICHIRAU SITA

2043,86

47

 

5

ARGINTARU

1003,67

23

 

6

MIRCEA MORAR

130,03

6

 

7

VALEA LARGA

2391,26

56

658,42

8

DN 10

601,5

14

 

9

CRASNUTA

183,73

5

 

10

PODSECI

722,85

28

 

11

MUSTATA

378,35

17

 

12

LA MOARA

78,24

3

 

13

LA FITA

240,3

7

 

14

PARAIAS

2961

85

130,64

15

BOBOCEA

399,05

14

 

16

SUBCOASTA

258,29

6

 

17

CREMENEA

2360,68

58

26,77

18

VALEA ZABRATAULUI

1256,39

28

90,44

19

PESTE APA ZABRATAU

294,14

8

 

20

MUNTENI – CHICHIRAU

1149,73

23

 

21

GATER

160,23

5

 

22

DN 10 – BULARCA VASILE

226,03

5

 

23

DN 10  - PUCA

197,05

5

54,86

 

TOTAL

19461,57

519

961,13

 

Din punct de vedere constructiv, sistemului de canalizare in cadrul prezentei investitii cuprinde urmatoarele componente :

 

 

 

Retea de canalizare in sistem separativ

Colectoarele vor fi din tub tip PP Multistrat SN 4, avand urmatoarele diametre:  DN 250 mm = 19461,57 ml;

Reteaua de canalizare menajea este calculata pentru intreaga  comuna la Qorar max = 57,76 mc/h =  16,2 l/s

Tehnologia de executie pentru reteaua de canalizare

Releaua de canalizare menajera se va executa prin sapatura deschisa. Latimea transeei va fi in conformitate cu STAS 3051 si normele de protectia muncii. Depozitarea pamantului rezultat din sapatura  se va face de regula numai pe o parte. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va face trasarea relelei de  canalizare.

Tehnologia de executie pentru reteaua de canalizare se face respectand urmatoarele operatii: . Trasarea relelei de caralizare,  Desfacerea imbracamintii trotuarului sau spatiului verde, executarea  sapaturii, nivelarea fundului transeei, epuizarea apelor din sapatura, executarea patului de pozare, lansarea conductei in transee,  imbinarea tuburilor din PP multistrat, executarea probelor de etanseitate si remedierea defectiunilor daca este cazul, executarea racordurilor, executarea umpluturilor ,transportul excedentului de pamant.

Materiale

Materialul conductelor de refulare este PIED PE 100. Pn 10, SDR 17.

Imbinarea conductelor se va realiza prin: sudura cap la cap, electrofuziune sau flanse,

Materialul conductelor de canalizare este PP Multistrat SN 4.

Imbinarea conductelor se va realiza prin imbinare, conductele fiind prevazute cu gamituri. La montajul conductelor si accesoriilor se vor avea in verlere urmatoarele: verificarea in vederea depistarii eventualelor deteriorari aparute in timpul manipularilor; coborarea in transee a conductelor si accesoriilor cu mijloace adecvate, pentru a fi ferite de lovituri  sau deteriorari ale suprafetelor exterioare si interioare;

panta de montaj a conductelor este de 1%0.

la amplasarea conductelor se va tine seama de distantele minime intre acestea si alte corrducte si instalatii, conform STAS 8591/1. Schimbarile de directie de pe traseul retelelor se vor realiza prin montarea de camine;

la trecerea conductelor prin peretii caminelor se prevad piese de etansare impotriva infiltratiilor; la subtraversarea drumurilor, retelele se monteaza in conducte de protectie metalice, conform STAS 9213.

Realizarea umpluturilor

Dupa terminarea montajului conductelor, se verifica conductele si toate elementele acestora, in

vederea depistarii eventualelor defectiuni survenite in timpul montajului si remedierii lor, dupa care

se poate trece la realizarea umpluturilor.

Materialul rezultat din sapatura se poate folosi, de regula pentru realizarea umpluturilor atat in zona

de protectie a conductei,cat si pentru restul umpluturilor;

Realizarea umpluturilor se face conform reglementarilor tehnice specifice pentru conductele din

polietilena:compactarea straturilor de umplutura se face manual; zonele de imbinare a tevilor se lasa libere pana la efectuarea probei de presiune; dupa efecfuarea probei se realizeaza umplutura si in zonele de imbinare, exact in aceleasi conditii cu cele de la restul umpluturilor de pe traseu; in partea finala a zonei de pozare a conductelor se amplaseaza si elementele de marcare a conductelor conform STAS 9570/l;

Se va reface suprafata drumurilor sau a solului vegetal; pentru conductele pozate sub zone carosabile, pina la realizarea imbracamintii definitive (dupa ce se verifica  gradul de compactare al umpluturii), se executa o imbracaminte provizorie din materiale bituminoase sau pavaje;

Capacele caminelor se pozeaza la nivelul imbracamintii definitive; pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor se asigura o zona de lucru si o zona de  protectie (latimea zonei de protectie =  6 m).

Refacere carosabil.

Conductele de canalizare proiectate sunt pozate in zona verde.

Dupa executia lucrarilor, suprafata afectata va fi refacuta la conditiile initiale.

 

 Camine

Caminele de vizitare alese in aceasta solutie sunt fabricate prin procedeul denumit ,,rotomolding", din polietilena. Caminele sunt proiectate pentru instalarea subterana in retelele de canalizare, cu scopul cur:atirii si controlului acestora, amplasandu-se de regula in puncte unde este posibila o infundare a retelei prin

aglomerarea substantelor din apele reziduale, si in punctele de schimbare de diametru din retea ; la intersectia a doua sau mai multe conducte, la schimbarea de directie si de panta.

Caminele de vizitare de acest tip au diametrul util 1100 mm si inaltimi de 800 + 4700 mm. Accesul in camin are 640 mm. Inaltimea se poate regla la cota cu una din piesele de reglare max 300 si/sau 600 mm, etansarea intre piesa si camin se face cu gamitura iar fixarea cu colier. Caminele de vizitare sunt prevazute cu manere de prindere pentru a usura manipularea si montarea lor si trepte de acces in interior pentru intretinere si exploatare. Prin constructia lor se asigura etansarea, fiind o solutie pentru protejarea mediului inconjurator.

Caminele vor avea capac necarosabil in cazul in care se vor executa in spatiul verde, in caz contrar vor avea capac carosabil. Placa se va monta dupa pozitionarea si montarea tuturor armaturilor de inchidere si golire, a tuturor pieselor de legatura cu conductele de distributie a apei potabile. Caminele de vane sunt pozitionate in zonele posibile carosabile sau necarosabile, pentru care s-a luat in calcul o sarcina utila de 10 tone/osie.

 De asemeni, caminele vor fi prevazute cu scari de acces metalice, in cazul in care caminele vor fi mai adanci de 1.5 m.

 

Statii de pompare ape uzate -SPAU.

Datorita diferentelor de nivel din teren, sistemul de canalizare menajera proiectat nu poate functiona gravitational pe toata lungimea lui, este necesara amplasarea a 10 statii de pompare a apei uzate menajere. Pomparea apei uzate pe reteaua de canalizare prin intermediul a 10 statrii de pompare ape uzate, fiecare din SPAU echipate cu1 A+lR pompe submersibile.

 Subtraversari

La subtraversarea drumurilor conducta de canalizare va fi introdusa intr-o teava de protectie metalica, executia subtraversarii fiind  realizata fara deteriorarea imbracamintii asfaltice a drumului deja realizat. Subtraversarea drumurilor se va realiza conform prevederilor STAS 9132187.

 Statii de epurare ape uzate- SEAU.

Apele colectate de reteaua de canalizarc vor fi transportate gravitational prin conducta de canalizare

SN 4 DN 250 mm in conductele existente ale retelei de canalizare. Statia de epurare are capacitatea de a prelua si epura apele uzate menajere  fara a mai fi nevoie de suplimentarea modulelor statiei.

- cumularea cu alte proiecte:  proiect de extindere al retelei existente în zonă;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuţie se vor utiliza diferite materiale specifice: nisip, pământ, conducte din PIED, etc.

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială; Prin natura lor,constructiile propuse a se executa nu constitue o sursa de deseuri.Exista posibilitatea generarii  de deseuri pe perioada procesului de realizare a obiectivului .

Aceste deseuri pot fi:

- deseuri menajere - cod 15.01.01:

- provenite de la muncitorii care realizeaza  obiectivul;

- compozilia acestora este predominanta din materii organice, ambalaje de hartie, plastic

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;  Constructiile propuse a se executa nu se constituie intr-o sursa de zgomot si  vibratii care sa depaseasca nivelul admisibil  stabilit prin norme (STAS 6161/1-89).

Avand in vedere ca activitatea nu este permanenta, apreciem ca  fata de imprejurimi impactul zgomotului si al vibratiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populatia;  nu se impun amenajari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului –proiectul propus se refera la zona care nu a fost acoperita de reteaua de canalizare a apei menajere si apa pluviala. Lucrarile se vor face pe terenuri apartinand domeniului public al Comunei Sita Buzaului ,suprafata de teren ocupata de catre conductele de canalizare apartine domeniului public, in intravilanul localitatii conform PUG aprobat .

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – se va asigura zona de protecţie sanitară in zona forajelor de apa,

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – teren situat in intravilanul comunei Sita Buzaului;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism nr. 25/20.09.2017 şi respectarea condiţiilor din acesta şi din documentaţia tehnică ;
 2. în cadrul şedinţei CAT al APM Covasna din data de  10.11.2017 s- a solicitat  titularului, obtinerea  de avize/ puncte de vedere dupa caz din partea  SGA Buzau si a DSP Covasna ;
 3. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 5. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 6. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 7. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 9. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma opetaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 10. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 11. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 12. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 13. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 14. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 15. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizatie de mediu existente, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                   Întocmit,

Ing.Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing.Bote Daniela