Back

GESTIONAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

În conformitate cu prevederile articolului 42 din Legea  nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, în  vederea  gestionării  calităţii  aerului  înconjurător,  pentru  dioxid  de  sulf,  dioxid  de  azot,  oxizi  de  azot,  particule  în suspensie, respectiv PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, în fiecare zonă  sau  aglomerare  se  delimitează  arii  care  se  clasifică  în  regimuri  de  gestionare  în  funcţie  de  rezultatul  evaluării calităţii aerului înconjurător.

Prin ordinele autorității centrale de mediu nr. 1206  din  11  august  2015  și nr.  598  din  20  iunie  2018 privind  aprobarea  listelor  cu  unitățile  administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute  în  anexa  nr.  2  la  Legea  nr.  104/2011, județul Dâmbovița se încadrează în regimul de gestionare II.

Încadrarea în regimul II de gestionare a calității aerului are următoarea semnificație: nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot,  oxizi de azot, particule în suspesie PM10 și PM2.5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren sunt mai mici decât valorile limită sau valorile țintă stabilite prin Legea 104 din 15 iunie 2011 privind  calitatea  aerului înconjurător. 

În conformitate cu prevederile articolului 43, în ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului.

Consiliul  Județean  Dâmbovița  reprezintă  autoritatea administraţiei publice competentă să iniţieze elaborarea unui Plan de menţinere a calităţii aerului, conform prevederilor articolului 21 din Legea nr. 104 din 15.06.2011.

 

Planul de mentinere a calității aerului, județul Dâmbovița, în conformitate cu prevederile HG nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului  (2019 -2023) - versiunea 17.10.2019, supusă avizării

Hotărârea privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Județul Dâmbovița, 2019-2023

Versiunea aprobată a Planului de Menținere a Calității Aerului în Județul Dâmbovița, 2019-2023 poate fi consultată aici.

Raport an 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019 – 2023

Raport an 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019 – 2023

Raport an 2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019 – 2023