Back

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR - INFORMARE AMBROZIE 2023

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR - INFORMARE AMBROZIE

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean, cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița aduce în atenția cetățenilor următoarele informații:

  • Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor legii.
  • Conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, persoanele desemnate să verifice respectarea prevederilor legislative se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
  • De asemenea, conform art. 5 și art. 6 din H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ca structură subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună structurile teritoriale din subordine, asigură transmiterea textului paginii speciale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului, participă la campaniile anuale de informare şi conştientizare, desfășurate la nivel național, cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcţii, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia, neavând competențe în desfășurarea controalelor și/sau în aplicarea măsurilor coercitive.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:

  • în fiecare an a participat, la inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la desfășurarea campaniilor de informare pentru combaterea plantei invazive ambrozia.