Back

Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

INFORMARE

PENTRU BENEFICIARI ŞI POTENŢIALI BENEFICIARI AI MĂSURILOR COMPENSATORII DIN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

(PNDR) 2014-2020

 

           Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu şi climă din PNDR    2014-2020.

           Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole, care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă pentru compensarea totală sau parţială a costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate începând cu anul 2015 sunt:

Măsura 10   “Agro – mediu şi climă”

▪ Măsura 11   “Agricultura ecologică”

▪ Măsura 13   “Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”

 

           În contextul pregătirii campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2016, MADR a elaborat documente suport necesare informării fermierilor, beneficiari sau potenţiali beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, respectiv:

▪ Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurilor de Mediu şi Climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

▪  Lista zonelor eligibile pentru cele trei măsuri

▪ Broşura “Specii de plante indicatoare pentru pajiştile cu valoare naturală ridicată”

▪ Broşura „Specii de plante utilizate ca indicatori de manajement al pajiştilor”

 

         Cele patru documente sunt afişate şi pot fi descărcate de pe prima pagină a site-ului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, secţiunea ştiri,

link :  http//www.anpm.ro

          Informaţiile referitoare la beneficiarii şi potenţialii beneficiari din judeţul Dâmboviţa sunt afişate şi pot fi descărcare de pe prima pagină a site-ului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, secţiunea ştiri,

link : http//www.apmdb.anpm.ro

 

Localităţile din judeţul Dâmboviţa, eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020 

ABREVIERI