Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

 

Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere 

- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
- Evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de răspândirea infecției cu Coronavirus (COVID-19);
- Necesitatea precauției și prevenirii în procesul de combatere și răspândire a noului Coronavirus (COVID-19), inclusiv prin reducerea fluxului de persoane care interacționează,

vă comunicăm următoarele:

A.P.M. Dolj suspendă activitatea cu publicul în perioada
15.04.2020 - 15.05.2020,
cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național

Depunerea fizică a documentelor (documentații în procedurile de reglementare) de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poștă, iar raportările - prin poștă, e-mail sau fax.

Transmiterea documentelor de către APM DOLJ, către persoanele fizice și juridice se va face prin e-mail sau fax. Dosarele transmise vor avea obligatoriu date de contact: e-mail, fax, nr. telefon.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la următoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

E-mail: office@apmdj.anpm.ro;

Tel. 0251.530.010;

Fax. 0251.419.035


 


Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să transmiteți o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.roÎn atenţia operatorilor economici / persoanelor fizice:


Plata tarifelor:

Plata tarifelor se face în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA


PROGRAME DE FINANŢARE - ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria