Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 
http://apmdj-old.anpm.ro
Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să transmiteți o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro


În atenţia operatorilor economici / persoanelor fizice:


Plata tarifelor:

Programul pentru încasări pentru plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare/analizelor de laborator este:

  • Luni, Marţi, Miercuri, Joi între orele 9.00 – 12.00

Plata tarifelor se poate face şi în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA.   


PROGRAME DE FINANŢARE - ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria