Back

Informaţii privind accidentul de la UM Sadu - Bumbeşti Jiu

         În data de 11.02.2011, ora 11.00, în spaţiul destinat temperării pulberilor propulsive din incinta Uzinei Mecanice Sadu - Bumbeşti Jiu, a avut loc o explozie care a avut ca urmări două decese şi un rănit grav.

         Având în vedere substanţele implicate şi efectele, acest accident este încadrat sub prevederile H.G. nr. 804/2007 (Directiva SEVESO).

         Prin urmare, a fost necesară constituirea Comisiei Regionale pentru Investigarea accidentului major conform prevederilor Ordinului comun MMGA/MAI nr. 520/1318/2006.

         Componenţa Comisiei este următoarea: 

domnul consilier Dumitru Mitu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
doamna consilier Elena Bălica Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
doamna consilier Şuţu Constanţa Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova
doamna consilier Marinescu Cristina Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova
doamna consilier Mirela Bercanu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj
doamna consilier Ina Blideab Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj
domnul consilier Sanda Gheorghe Comisariatul Regional Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu
doamna comisar Bălan Elena Comisariatul Judeţean Gorj al Gărzii Naţionale de Mediu
domnul lt. Zamfirescu Laurenţiu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
domnul mr. Vlăduţoiu Bogdan Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia
domnul slt. Matei Liviu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj
domnul consilier Buzatu Nicolae Instituţia Prefectului Judeţului Gorj
domnul auditor Bujor Ştefan-Cristinel Instituţia Prefectului Judeţului Gorj
doamna consilier Nistoresu Dana Primăria Bumbeşti Jiu
domnul inspector de specialitate Micuţ Vasile Iulian Primăria Bumbeşti Jiu
domnul Lăudat Ilie reprezentant al UM SADU
domnul Rîiosu Marian reprezentant al UM SADU

         Prima întâlnire de lucru a acestei Comisii va avea loc în perioada 23-24 Februarie 2011, la sediul APM Gorj şi, respectiv, la locul accidentului (incinta UM Sadu).

Raport intermediar încheiat în urma primei şedinţe de lucru a Comisiei de investigare.