Anunţ privind dezbaterea publică (Extindere terminale plecări-sosiri - Craiova - Aeroportul Internaţional Craiova)

Anunţ public privind dezbaterea publică
06.08.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Extindere terminale plecări-sosiri" propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.325A, judeţul Dolj, titular Aeroportul Internaţional Craiova.

Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, şi la sediul Aeroportului Internaţional Craiova din municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 325A, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APM Dolj în data de 12.09.2018 începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul sediul APM Dolj din municipiul Craiova, strada Petru Rareş, nr.1 fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 12.09.2018.


Despre Acordul de mediu

DESPRE ACORDUL DE MEDIU

acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect

 

Proiecte supuse Evaluării impactului, conf. HG nr. 445/2009

Sus

Modalitatea de obţinere a unui acord de mediu

În vederea emiterii actului de reglementare necesar realizării unei investiţii, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, prin depunerea:

 Cerere emitere act reglementare, necesară la depunerea documentaţiei

- unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului conform Anexa 1 - Notificare ();

- certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (copie xerox)

- planurile anexă la acesta

- dovada achitării tarifului aferent acestei etape, sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Dolj sau în contul APM Dolj deschis la Trezoreria Craiova;

În urma evaluării iniţiale a solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide continuarea procedurii şi poate solicita completarea documentaţiei depuse cu Memoriul de prezentare întocmit conform Anexei 5 ().

Sus

Transferul unui acord de mediu

Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului.

La transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare.

Actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute în Anexa 1

Sus

Modele anunţuri publice titular conf. Ord. nr. 135/2010

Sus