Back

Anunţ privind organizare Concurs ocupare post consilier BFA

ANUNŢ
Nr. 8050/14.07.2017


Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:
- consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane;

Concursul se organizează la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, în data de 01 septembrie 2017, ora 10,00 - proba scrisă şi 04 septembrie 2017, ora 10,00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a Ill-a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Descarcă Anunţul

Descarcă Bibliografia

Descarcă Condiţiile de participare

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj şi la nr. de telefon: 0251.530.010.