Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Modernizare fermă zootehnică - Valea Stanciului - PFA NEDELCU AUREL)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 20.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Reconversie plantaţie pomicolă - Murgaşi-Busteni - SC AGRO IBERICA TEAM MONTAGE)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 18.06.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Extindere şi modificări nestructurale - Pieleşti - SC CASA NOASTRĂ)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5485/18.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind revizuirea deciziei etapei de încadrare (Extindere reţea canalizare - COMUNA CELARU)

Anunţ public  privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuită 18.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire spălătorie auto - Brădeşti - SC ALLAUTO PREST)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5519/14.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire service auto - Scaeşti - SC MARKABEL IMPEX)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5285/14.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire centru de sănătate - Bucovăţ-Palilula - SC CORONIC PRO)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 14.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind emiterea Acordului de mediu (Punere în producţie Sonda 3000 Sopot - Predeşti - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu 13.06.2018   Agen ţia Pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Racord canalizare menajeră - Segarcea - SC OLTYRE)

ANUNŢ FINAL  13.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, în cadrul procedurilor de...

Anunţ privind emiterea Acordului de mediu (Hală pentru tratarea deşeurilor - Craiova - SC DIVERS ECO TECH)

Anunţ privind emiterea acordului de mediu Nr. 7444/13.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Asfaltare străzi comunale - COMUNA GHERCEŞTI)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 13.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Racord canalizare menajeră - Segarcea - SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 13.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Extindere reţea de apă şi canalizare - Bistreţ-Plosca - COMUNA BISTREŢ)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 13.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Compartimentări interioare - Gherceşti - SC ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 12.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Laborator tehnică dentară - Podari-Balta Verde - SANDU BOGDAN şi ALINDA)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 08.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Extindere reţele de apă şi canalizare - COMUNA BISTREŢ)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 07.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Desfiinţare clădiri şi Construire staţie carburanţi - Filiaşi - SC AZALIS)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 12729/06.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind dezbaterea publică (Construire 8 blocuri - SC BACRIZ IMPEX)

Anunţ public privind dezbaterea publică 06.06.2018   Agentia pentru Protectia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Extindere şi modificare nestructurală - Pieleşti - SC CASA NOASTRĂ)

Anunţ iniţial Nr. 4778/05.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Asfaltare străzi - Gherceşti-Ungureni - PRIMĂRIA COMUNEI GHERCEŞTI)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 05.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Realizare pavilioane şi Lucrări la reţele de utilităţi - Craiova - UM 02248 Bucureşti)

Anunţ iniţial Nr. 116/05.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Reţea de apă potabilă - COMUNA ROJIŞTE)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 11697/04.06.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare -  fără acord de...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Spălătorie auto - Brădeşti - SC ALLAUTO PREST)

Anunţ iniţial Nr. 7047 /04.06.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire service auto - Scaieşti - SC MARKABEL IMPEX)

Anunţ iniţial Nr. 7037 /31.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire atelier confecţii - Craiova - SC LINK POINT)

Anunţ iniţial Nr. 6971/31.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Compartimentări interioare - Gherceşti - SC ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 29.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Centru colectare şi condiţionare cereale - Gângiova - SC ROMTRITRICUM AGRO)

ANUNŢ FINAL   25.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Lucrări de intervenţie la pavilioane şi reţele de utilităţi - Craiova-str. Caracal - U.M. 02248)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 25.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără EVALUARE DE MEDIU - pentru...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Schimbare destinaţie din laborator în centru medical - Craiova - SC HIT MED)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 24.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire bază sportivă - COMUNA GHIDICI)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 23.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-fără acord de mediu şi fără...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Magazin general şi Sală evenimente - Podari-Branişte - VASILESCU CĂTĂLIN şi JANINA)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 21.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Sistem alimentare cu apă şi Canalizare - Bratovoeşti-Georocu Mare - COMUNA BRATOVOEŞTI)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 9508/21.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare -  fără acord de...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Hală prelucrare metal - Malu Mare-Preajba - SC DIGITAL GRAFIX GRUP)

Anunţ iniţial Nr. 6474/18.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Service şi spălătorie auto - Calafat - MANEA COSTINEL)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 21.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire ciupercărie - Craiova - STANCA LAURENTIU LUCIAN)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 17.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire spaţiu procesare floarea soarelui - Piscu Vechi - I.F. TOMA CRISTIAN)

ANUNŢ FINAL   17.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire rampă gunoi de grajd - Călăraşi - TUDORAŞCU MIŞU)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 2659/17.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără acord de mediu - ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire spălătorie auto - Dăbuleni - SC ORIZONT SUD OIL)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 4274/17.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Schimbare destinaţie din laborator în centru medical - Craiova - SC HIT MED)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 17.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire bază sportivă - COMUNA GHIDICI)

Anunţ iniţial 16.05.2018 APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire bază sportivă în comuna Ghidici,...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Atelier auto - Melineşti - CEANĂ MARIUS IULIAN P.F.A.)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 15.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire service auto - Cerăt - SC UNYCOVER IMPEX)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 15.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără acord de mediu, în cadrul...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Centru colectare şi condiţionare cereale - Gângiova - SC ROMTRITRICUM AGRO)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 14.05.2018   Agentia pentru Protectia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Schimbare destinaţie din spaţiu comercial în patiserie - Craiova - BOERU GEORGE şi IOANA)

Anunţ initial Nr. 6211/11.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunţ privind decizia etapei de încadare (Optimizare tratare ţiţei - rezervoare - Gherceşti - OMV PETROM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 14189/10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Optimizare sistem tratare ţiţei - Integrare - Gherceşti - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare -...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire staţie distribuţie gaze GNC-GNCV - Brădeşti-Morăreşti - SC GENERAL GAS MANAGEMENT)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 13737/09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amplasare conductă de presiune înaltă şi staţie SRMP-GGM - Brădeşti - SC GENERAL GAS MANAGEMENT)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 13735/09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amplasare cântar şi presă balotare pentru colectare deşeuri - Craiova - SC SEMA ECO PREST)

ANUNŢ FINAL 10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Staţie carburanţi - Dobreşti-Murta - FURIŞ CONSTANTIN şi LUMINIŢA)

ANUNŢ FINAL  09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, în cadrul procedurilor de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Zonă de pescuit şi agrement - Balasan - UAT BĂILEŞTI)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Ştefan Milcu Calafat)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Service auto - Cerăt - SC UNYCOVER IMPEX)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Desfiinţare construcţii şi Amenajare staţie PECO - Pieleşti - SC OLTMER CO)

Anunţ iniţial Nr. 8724/10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire birouri, spaţii de producţie şi depozitare - Cârcea - STOIAN IOAN şi ECATERINA)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5663/10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Hală colectare ape menajere - Craiova - SC ECOABAC SERV)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5737/10.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă - ORAŞUL SEGARCEA)

ANUNŢ FINAL   09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Rampă gunoi de grajd - Călăraşi - TUDORAŞCU MIŞU)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr. 2659/09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ privind dezbaterea publică (Relocare echipamente climatizare Hotel Ramada - Craiova - SC JIUL)

Anunţ privind dezbaterea publică 09.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Relocare...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Modernizare fabrică de cleme de rufe - Podari-Branişte - SC PIACOM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 09.05.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Sistem alimentare cu apă şi Canalizare - Bratovoeşti-Georocu Mare - COMUNA BRATOVOEŞTI)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr. 9508/09.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Spălătorie auto - Dăbuleni - ORIZONT SUD OIL)

Anunţ iniţial Nr. 4274/08.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind emiterea deciziei de încadrare revizuită (Modernizare drumuri comunale - COMUNA GIURGIŢA)

Anunţ public  privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuită 04.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a...

Anunţ privind emiterea deciziei de încadrare revizuită (Sprijin pentru împădurire - Drăgoteşti - ISTRATE ECATERINA)

Anunţ public  privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuiă 26.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Amenajare hală colectare ape menajere - Cârcea - SC ECOABAC SERV)

Anunţ iniţial Nr. 5737/03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire birouri, spaţii producţie şi depozitare - Cârcea - STOIAN IOAN şi ECATERINA)

Anunţ iniţial Nr. 5663 /03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă - ORAŞUL SEGARCEA)

Anunţ initial Nr. 5466/26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire atelier auto - Craiova - STOICA IONEL şi MARIA)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Modernizare plot SPP 17 - Bârca - OUAI SEGARCEA)

ANUNŢ FINAL   03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire spaţiu procesare floarea soarelui - Piscu Vechi - TOMA CRISTIAN)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Înfiinţare plantaţie de afin - Vîrvoru de Jos-Ciutura - ECOILUZIA COOPERATIVA AGRICOLA)

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare Nr. 5045/03.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Optimizare sistem tratare ţiţei - Integrare - Gherceşti - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr: 4164/03.05.2018   Agenţia pentru Protectia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ privind emiterea deciziei de încadrare revizuită (Sprijin pentru împădurire - Dăbuleni - PFA SOTOROG VICTOR)

Anunţ public  privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuiă 02.05.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Modernizare fabrică cleme de rufe - Podari-Branişte - SC PIACOM)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 27.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire fabrică etanol - Faza 2 - Podari - CLARIANT PRODUCTS RO)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 27.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire fabrică etanol Faza 1 - Podari - CLARIANT PRODUCTS RO)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 27.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Ştefan Milcu Calafat)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 27.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire staţie distribuţie gaze GNC-GNCV - Brădeşti-Morăreşti - SC GENERAL GAS MANAGEMENT)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr. 13737/26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Amplasare conductă de presiune înaltă şi staţie SRMP-GGM - Brădeşti - SC GENERAL GAS MANAGEMENT)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr. 13735/26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Reţea de apă potabilă - COMUNA ROJIŞTE)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Nr. 11697/26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire hală industrială - Cârcea - LORINCZ ŞTEFAN şi ROXANA)

Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Staţie carburanţi - Dobreşti-Murta - FURIŞ CONSTANTIN şi LUMINIŢA)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Construire laborator tehnică dentară - Podari-Balta Verde - SANDU BOGDAN şi ALINDA)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Dezafectare benzinărie şi Construire spălătorie auto - Craiova - SC GLAROPAN)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 5175/ 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire 8 blocuri locuinţe - Craiova - SC BACRIZ IMPEX)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire 6 locuinţe - Craiova - SC AURVILA)

ANUNŢ FINAL   26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, în cadrul procedurilor...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire locuinţe colective - Craiova - SC POLYGON RESIDENCE)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Modernizare infrastructură irigaţii - Cetate - FOUAI CETATE-GALICEA MARE)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 26.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-fără acord de mediu şi fără...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Creşterea capacităţii de stocare cereale - Podari - SC AGRO CAMPI)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 14132/26.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire cabană forestieră - Bucovăţ - GEICU GEORGIANA şi ADRIAN)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 14258/25.04.2018   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Colectare deşeuri nepericuloase - Moţăţei - SC FLORA COMPACT)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 1705/25.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără acord de mediu - ...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (DEpozit produse agricole şi Service utilaje - Craiova - BRĂGARU GEORGIANA)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Nr. 2434/25.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără acord de mediu - ...

Anunţ privind solicitarea acordului de mediu (Înfiinţare plantaţie de afin - Vîrvoru de Jos-Ciutura - ECOILUZIA COOPERATIVA AGRICOLA)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 25.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de...

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Schimbare destinaţie din anexă în atelier tâmplărie - Coşoveni - BUDESCU GHEORGHE şi COSTINELA)

Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare Nr. 4417/25.04.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără acord de mediu - ...