Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Service auto - Băilești - SC MASIBO AUTO)

Decizie nr. 11246/18.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SC MASIBO AUTO SRL , cu sediul în municipiul Băilești, str. Ardealul, nr. 16 , judetul Dolj, înregistrată la...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Balastieră - Ișalnița - SC ROMFER AGREGATE)

Decizie nr. 9839/17.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ROMFER AGREGATE SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Râului, nr. 234, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Producţie aparatură şi instrumente de măsură şi control - Craiova - SC TEHNOPLUS)

Decizie nr. 11702/12.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SC TEHNOPLUS S.R.L cu punctul de lucru din municipiul Craiova , b-dul Decebal, nr . 85, jud. Dolj ,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare și valorificare deșeuri, Producție hârtie igienică, ambalare sare - Podari - SC FULGA PROD)

Decizie nr. 11102/10.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SC Fulga Prod SRL cu sediul în municipiul Craiova, B-dul Carol I, nr. 152, bloc V, sc. 1, ap. 36, judeţul Dolj,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare și comercializare deșeuri - Calopăr-Panaghia - SORTING COLLECT)

Decizie nr. 10288/08.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SORTING COLLECT S.R.L. , cu sediul în municipiul Craiova, B-dul Dacia, nr.77, bl.U11, sc.2, ap.2, judeţul Dolj,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare produse protecția plantelor - Craiova - SC VITAPLANT)

Decizie nr. 8833/03.10.2018   Urmare a cererii adresate de către SC Vitaplant SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. George Enescu, nr. 50, camera 1, judeţul Dolj, înregistrată...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Producție motoare, generatoare și transformatoare - Filiași - SC LINEX WOLF)

Decizie nr. 11452/27.09.2018   Urmare a cererii adresate de către SC Linex Wolf SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 48, Bl 12A, sc. 1, ap. 9, judeţul ...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Asistență spitalicească - Craiova - SC CENTRUL MEDICAL PHOENIX)

Decizie nr. 8886/19.09.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C CENTRUL MEDICAL PHOENIX S.R.L , cu sediul în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr. 80, jud. Dolj,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Service auto cu vopsitorie - Craiova - SC CARS&TRUCKS TEILE)

Decizie nr. 10287/19.09.2018   Urmare a cererii adresate de către SC CARS&TRUCKS TEILE SRL cu sediul în Adresa: municipiul Craiova, str. Bătrânilor, nr. 10, Bl 21-36, sc....

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Balastieră - Galicea Mare - SC GALCIP CAR)

Decizie nr. 10197/17.09.2018   Urmare a cererii adresate de către SC GALCIP CAR SRL , cu sediul în Galicea Mare, str. Eternității, nr. 17 , judeţul Dolj , înregistrată la Agenţia...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Asistență spitalicească - Craiova - SC HIT MED)

Decizie nr. 10638/14.09.2018   Urmare a cererii adresate de către  S.C. HIT MED SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare, nr.23, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Captarea, distribuția, colectarea și epurarea apelor - Călărași - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 7944 /13.09.2018     Urmare a cererii adresate de către COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.133, judeţul Dolj,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți, Întreținerea autovehiculelor, Transport mărfuri - Craiova - SC GLAROPAN)

Decizie nr. 11306/10.09.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. GLAROPAN SRL , cu sediul în mun. Craiova, str. Poienii, nr.72 , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Asistență spitalicească - Craiova - SC ROGADENT)

Decizie nr. 8226/06.09.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ROGADENT SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str.Calea Unirii, nr.196, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare și comercializare deșeuri - Ișalnița - ROMFER TRANS)

Decizie nr. 9268/04.09.2018   Urmare a cererii adresate de către ROMFER TRANS S.R.L. , cu sediul în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.4, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare și comercializare deșeuri - Poiana Mare - SC STĂNESCU FERONE)

Decizie nr. 6867/24.08.2018   Urmare cererii adresate de către SC STĂNESCU FERONE SRL , cu sediul în comuna Poiana Mare, str.Mihai Viteazul, nr.3A , judeţul Dolj, înregistrată...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Creșterea bovinelor și Fabricarea produselor lactate - Urzicuța - I.I. BOUREANU FLORINA MARIA)

Decizie nr. 8737/14.08.2018   Urmare a cererii adresate de către I.I. Boureanu Florina Maria , cu sediul în comuna Urzicuța, sat Urzicuța, str. Ion Luca Caragiale, nr. 2, judetul...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Tratarea şi acoperirea metalelor şi Operaţiuni de mecanică generală - Gherceşti - MECTRACT SRL)

Decizie nr. 5846/06.08.2018   Urmare a cererii adresate de către MECTRACT SRL , cu sediul în Comuna Gherceşti , str. Aviatorilor, nr. 10 , unitatea 6.1. şi 6.3 , Clădire...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Fabricare mobilă - Craiova - SC DANIDY)

Decizie nr. 5847/03.08.2018   Urmare a cererii adresate de către SC DANIDY SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. G-ral Dr. Ion Cernătescu, nr. 24, bl. 54-55, sc.1, ap.14,...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare și transport deșeuri menajere - Malu Mare - SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE)

Decizie nr. 9475/31.07.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. Iridex Group Salubrizare SRL cu sediul în comuna Costineşti, sat Schitu, judeţul Constanţa , înregistrată la...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Extracție pietriș și nisip - Dobrești - SC EDU MAC-2000)

Decizie nr. 8932/26.07.2018   Urmare a cererii adresate de SC EDU MAC-2000 , cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 183, jud. Dolj,  înregistrată la...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Fabricare construcții metalice - Cârcea - SC TEAM MONTAGE)

Decizie nr. 6031/18.07.2018   Urmare a cererii adresate de către  SC TEAM MONTAGE SRL, cu sediul în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 60, bl. 37, parter, judeţul...

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare deșeuri nepericuloase - Craiova - SC SEMA ECO PREST)

Decizie nr.  7470/ 10.07.2018   Urmare a cererii adresate de către SC SEMA ECO PREST SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Marinei, nr. 64, județul...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi epurare ape uzate - Rastu Nou - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 908/02.07.2018   Urmare a cererii adresate de către SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA- Centru Zonal Băilești-Statia de epurare Rastu Nou , cu sediul în municipiul Craiova,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Hotel, Restaurant - Craiova - SC ARTICUS COMPLEX)

Decizie nr. 2197/22.06.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ARTICUS COMPLEX SRL , cu punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.71, jud. Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Fabricarea betonului - Podari - NED CONSTRUCT)

Decizie nr. 3679/12.06.2018   Urmare a cererii adresate de către NED CONSTRUCT S.R.L. , cu sediul în municipiul Craiova, str. Prelungirea Teilor, nr.8, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Podari-Livezi - SC CDM AUTOGAZ)

Decizie nr. 4551/05.06.2018   Urmare a cererii adresate de către SC CDM AUTOGAZ SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Roznov, nr. 98, judetul Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Craiova - SC EUROGENETIC)

Decizie nr. 4024/23.05.2018   Urmare a cererii adresate de către EUROGENETIC SRL , cu sediul în oraşul Balş, str. N. Bălcescu , nr. 19 , bl. 23 , sc. 3 , ap. 40 , judeţul ...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu amănuntul - Craiova - SC KAUFLAND)

Decizie nr. 3640/23.05.2018   Urmare a cererii adresate de către SC KAUFLAND S.C.S. , cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 2,  str. Barbu Văcărescu ,  nr. ...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi canalizare - Bechet - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 174/23.05.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. Compania de Apă Oltenia SA cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, judeţul Dolj , înregistrată...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - SC A&C MEDICAL PRIME)

Decizie nr. 4989/16.05.2018   Urmare a cererii adresate de către  S.C. A&C MEDICAL PRIME SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Nanterre, nr.15, bl.C7, sc.3, ap.14,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - SC DR IANOŞI)

Decizie nr. 4297/07.05.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. DR. IANOŞI S.R.L. , cu sediul în Municipiul Craiova , str. Caracal, nr. 28, bl. camera 4, judeţul Dolj ,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Depozitări, Comerţ cu carburanţi - Daneţi - MARCROJ OIL)

Decizie nr. 2146/25.04.2018   Urmare a cererii adresate de către MARCROJ OIL SRL , cu sediul în Comuna Daneţi , str. principală, nr. 109, judeţul Dolj ,   înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - URODIAMED)

Decizie nr. 4205/25.04.2018   Urmare a cererii adresate de către  URODIAMED SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Gheorghe Chiţu, nr.35, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Restaurant - Craiova - SC REYSASPLAI)

Decizie nr. 2934/ 24.04.2018   Urmare a cererii adresate de către SC REYSASPLAI SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Ştefan Odobleja, nr. 11, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi canalizare - Breasta - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 3096/16.04.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. Compania de Apă Oltenia SA cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, judeţul Dolj , înregistrată...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi canalizare - Segarcea - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 4060/05.04.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. Compania de Apă Oltenia SA cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, judeţul Dolj , înregistrată...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi Canalizare - Pleniţa - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 175/04.04.2018   Urmare a cererii adresate de către Compania de Apă Oltenia SA , cu sediul în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.133 judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comercializare carburanţi - Cârna - N.E.W. ADICOM SERV)

Decizie nr. 1488/03.04.2018   Urmare a cererii adresate de către N.E.W. ADICOM SERV SRL , cu sediul în comuna Cârna , sat Cârna , nr. 454, judeţul Dolj,  înregistrată la...

Anunt privind emiterea autorizatiei de mediu (Prelucrarea lemnului - Maglavit - SC LUK FOREST SISTEM SRL)

Decizie nr. 3596/28.03.2018 Urmare a cererii adresate de către SC LUK FOREST SISTEM SRL , cu sediul în comuna Maglavit, sat Maglavit, str. Lăutarilor, nr. 11, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Fabricare elemente dulgherie şi tâmplărie - Craiova - SC ECOPANEL)

Decizie nr. 11728/22.03.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ECOPANEL SRL , cu sediul în comuna Rojişte, sat Rojişte, nr. 318, jud. Dolj înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Depozitare, comercializare şi transport produse chimice - Cârcea - SC FIPRO TRADE)

Decizie nr. 14387/21.03.2018   Urmare a cererii adresate de către SC Fipro Trade SRL, cu sediul în comuna Car cea, str. Aeroportului, nr. 216, judeţul Dolj , înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi canalizare - COMUNA CELARU)

Decizie nr. 7621/12.03.2018   Urmare a cererii adresate de către  Comuna Celaru, cu sediul în comuna Celaru, str. Inv. M. Georgescu, nr. 525, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comercializare carburanţi - Coţofenii din Faţă-Beharca - SC LUKOIL)

Decizie nr. 1491/01.03.2018   Urmare a cererii adresate de către SC LUKOIL ROMANIA SRL , cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Siriului, nr.20, corp A, jud. Dolj înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi epurare ape uzate - Poiana Mare - SC ANA ALEXA EXCLUSIV)

Decizie nr. 13930/28.02.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ANA ALEXA EXCLUSIV SRL cu sediul în comuna Poiana Mare, sat Poiana Mare, str. 1 Decembrie, nr.50,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Atelier auto şi Staţie carburanţi - Craiova - SC RERO GAZ)

Decizie nr. 651/20.02.2018   Urmare a cererii adresate de către SC RERO GAZ SRL , cu sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 5 , Drumul Cooperativei , nr. 1 8A , etaj 1 , cam....

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - CENTRUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT OB-GYN)

Decizie nr. 663/05.02.2018   Urmare a cererii adresate de către   SC Centrul de Diagnostic şi tratament OB-GYN SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr. 123,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Depozitare şi comerţ produse chimice - Craiova - SC PRO LAND OIL)

Decizie nr. 13916/30.01.2018   Urmare a cererii adresate de către SC PRO LAND OIL SRL , cu sediul în judeţul Dolj , municipiul Craiova , str. Bârseşti , nr. 8 , înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare, recuperare, comercializare deşeuri - Craiova - SC CITO PLAST RECYCLING)

Decizie nr. 13818/15.01.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. CITO PLAST RECYCLING SRL , cu sediul în mun. Bucureşti, sector.2, str. Şoseaua Colentina, nr.76, bl.111, sc.B,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Balastieră - ERSTA CONINSTAL)

Decizie nr. 11190/15.01.2018   Urmare a cererii adresate de către SC ERSTA  CONINSTAL SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Preciziei, nr. 9, jud. Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Vopsitorie auto - Işalniţa - SC ALICH SERVICE)

Decizie nr. 12167/09.01.2018   Urmare a cererii adresate de către S.C. ALICH SERVICE SRL -D , cu sediul în mun. Craiova, str. Feldioara, nr.18 , judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Producţie confecţii textile - Craiova -SC CRP ITALIA)

Decizie nr. 13833/03.01.2018   Urmare a cererii adresate de către SC CRP Italia SRL cu sediul în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 42A, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - SC ECOGRAFIE 3D)

Decizie nr. 13626/21.12.2017   Urmare a cererii adresate de către SC ECOGRAFIE 3D SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 52, Judetul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comeţ cu carburanţi - Leu - SC TANASE SI ELENITA)

Decizie nr. 11.865/18.12.2017   Urmare a cererii adresate de către  S.C TANASE SI ELENITA SRL   cu sediul în sat LEU, comuna LEU, nr.763, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Spălătorie auto - Galicea Mare - SC SADPGC GALICEA MARE)

Decizie nr. 12012/08.12.2017   Urmare a cererii adresate de către S.C. SERVICII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ GALICEA MARE S.R.L , cu sediul în ...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Apă şi canalizare - Carpen - SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 10606/08.12.2017   Urmare a cererii adresate de către S.C. Compania de Apă Oltenia SA cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, judeţul Dolj ,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Service auto - Craiova - COOL WATER INVEST)

Decizie nr. 12381/04.12.2017   Urmare a cererii adresate de către COOL WATER INVEST SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. Lămăiţei, nr.25, bl.34, sc.1, ap.10, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Spălătorie auto - Craiova - SC ABIDARI)

Decizie nr.   6563/27.11.2017   Urmare a cererii adresate de către  SC ABIDARI SRL , cu sediul în municipiul Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 29, judeţul Dolj, punct de...

Anunţ privind demiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - MECCLINIC)

Decizie nr. 12364/24.11.2017   Urmare a cererii adresate de către MECCLINIC S.R.L. , cu sediul în municipiul Craiova, str. Împăratul Traian, nr.93, parter, et.1, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi comercializare deşeuri - Şimnicu de Jos - SC ECO ISA COLECT)

Decizie nr. 12062/23.11.2017   Urmare a cererii adresate de către  SC ECO ISA COLECT SRL , cu sediul în Municipiul Craiova, str. Rodna, nr. 12, judeţul Dolj, punct de lucru în...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Goicea - SC GAMLUX OIL)

Decizie nr. 7526/16.11.2017   Urmare a cererii adresate de către GAMLUX OIL S.R.L. , cu sediul în comuna Goicea, sat Goicea, nr.689, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Producţie brânză Halloumi - Băileşti - SC MAGEO DAIRY)

Decizie nr. 10104/07.11.2017   Urmare a cererii adresate de către SC MAGEO DAIRY SRL cu sediul în municipiul Băileşti, str. Eroilor, nr. 163, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Staţie carburanţi - Unirea - SC MILESCANE)

Decizie nr. 9747/06.11.2017   Urmare a cererii adresate de către  SC MILESCANE SRL , cu sediul în comuna Unirea, sat Unirea, nr.1156B, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi comercializare deşeuri - Băileşti - SC ARDELEANU FERRONE)

Decizie nr. 12435/03.11.2017   Urmare a cererii adresate de către SC ARDELEANU FERRONE SRL , cu sediul în mun. Băileşti, str. Pastori, nr. 19, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Spălătorie auto - Craiova - I.I. ILIUTA MARIAN)

Decizie nr. 12155/02.11.2017   Urmare a cererii adresate de către I.I. ILIUTA MARIAN , cu sediul în mun. Craiova, str. Alexandru cel Bun, nr.65, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă sanitară - Craiova - CENTRUL MEDICAL PHOENIX)

Decizie nr. 10932/18.10.2017   Urmare a cererii adresate de către Centrul Medical PHOENIX SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr. 80, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comercializare carburanţi - Craiova-G.Enescu - SC EUROGENETIC)

Decizie nr. 10001/16.10.2017   Urmare a cererii adresate de către EUROGENETIC S.R.L. , cu sediul în municipiul oraş Balş, str. N. Bălcescu, nr. 19, bloc 23, scara 3, ap.40, judeţul...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comercializare produse chimice - Işalniţa - SC EUROGLOBAL EXPRES)

Decizie nr. 9789/11.10.2017   Urmare a cererii adresate de către SC EUROGLOBAL EXPRES , cu sediul în sat Işalniţa, comuna Işalniţa, tarlaua 8, parcela 390, jud....

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comercializare deşeuri - Băileşti - SC BUZ METAL IMPEX)

Decizie nr. 10.178 /09.10.2017   Urmare a cererii adresate de către S.C. BUZMETAL IMPEX SRL cu sediul în oraşul Băileşti, str.Victoriei, nr.271, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Service auto - Craiova - SC CONSULENZA&ATTI DINCA)

Decizie nr. 9870/09.10.2017   Urmare a cererii adresate de către SC CONSULENZA&ATTI DINCA SRL , cu sediul în comuna Coşoveni, sat Coşoveni, str. Căpitan Velescu Aurel, nr. 23,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Service auto - Malu Mare-Preajba - SC AUTOZON)

Decizie nr. 4558/14.09.2017   Urmare a cererii adresate de către SC AUTOZON SRL , cu sediul în com. Malu Mare, sat. Preajba, str. Henry Ford, nr.21B, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi comercializare deşeuri - Pieleşti - SC CRC CENTRU RECICLARE CRAIOVA)

Decizie nr. 9778/13.09.2017   Urmare a cererii adresate de către SC CRC CENTRU RECICLARE CRAIOVA SRL , cu sediul în judeţul Dolj , municipiul Craiova , str. Fraţii Goleşti , nr. ...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Magazin - Craiova - SC SUPECO INVESTMENT)

Decizie nr. 5961/05.09.2017   Urmare a cererii adresate de către S.C. Supeco Investment SRL cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 210, Centrul...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Service auto - Malu Mare - PFA MICULESCU MARIUS)

Decizie nr. 8736/24.08.2017   Urmare a cererii adresate de către PFA MICULESCU M. MARIUS , cu sediul în com. Malu Mare, sat Malu Mare, str. Piersicilor, nr.28, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Producere accesorii pentru apicultură - Işalniţa - I.I. PETRIŞOR ŞTEFAN RĂZVAN)

Decizie nr. 7975/18.08.2017   Urmare a cererii adresate de către Petrişor Ştefan Răzvan Întreprindere Individuală cu sediul în comuna Işalniţa, str. Decebal, nr. 31, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Facilităţi de cazare - Malu Mare-Preajba - SC NIALDORIS)

Decizie nr. 8564/08.08.2017   Urmare a cererii adresate de către SC NIALDORIS SRL , cu sediul în comuna Cosşveni, str. Zugravului, nr.39, jud. Dolj înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Spălătorie auto - Almăj - SC PRECARIS ALCOM)

Decizie nr.   6124/08.08.2017   Urmare a cererii adresate de către  SC PRECARIS ALCOM SRL , cu sediul în Comuna Țuglui, sat Țuglui, nr. 851, judeţul Dolj, punct de lucru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Exploatare forestieră - O.S. Segarcea, U.P./3- Desnăţui si O.S. Craiova, UP. 1 Criva - SC RAFOR)

Decizie nr. 7902/28.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC RAFOR SRL , cu sediul în com. Giubega, sat. Giubega, str. Liliacului, nr. 25, jud.Dolj, înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, Restaurante - Craiova - SC OGIMEX SRL)

Decizie nr. 5763/28.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC OGIMEX SRL , cu sediul în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, B-dul Decebal , nr. 8 1 , judeţul Dolj, ...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Fabricarea preparatelor farmaceutice - Craiova - FERTICULT S.R.L.)

Decizie nr. 4959/25.07.2017 Urmare a cererii adresate de către FERTICULT S.R.L. , cu sediul în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr.23, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală - Malu Mare - SC SPRING AGROSERV)

Decizie nr. 4793/24.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC SPRING AGROSERV SRL , cu sediul în comuna Malu Mare, Aleea III Trandafirilor, nr. 9, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Procesare peşte - Ostroveni - SC ECO NRG)

Decizie nr. 8247/21.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC ECO NRG SRL cu sediul în comuna Ostroveni, nr. 102 bis, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Malu Mare-Preajba - SC SELIDA GAS)

Decizie nr. 623/19.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC SELIDA GAS SRL , cu sediul în judeţul Dolj, mun. Craiova, str. George Fotino, nr. 22, bl. 5, sc. 1, ap. 18,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Fabricare profile plastic. Colectare deşeuri - Şimnicu de Sus - SC PIPEPLAST)

Decizie nr. 1424/14.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC PIPEPLAST SRL , cu sediul în judeţul Dolj , comuna Şimnicu de Sus , Aleea V Col. Ioan Angelescu , nr. 1 ,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Morărit - Filiaşi-Răcarii de Sus - SC GORUNAD)

Decizie nr. 6819/07.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC Gorunad SU SRL cu sediul în oraşul Filiaşi, sat Răcarii de Sus, str. Primăverii, nr. 40, judeţul Dolj,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Spălătorie auto - Craiova - SC VULPANUL)

Decizie nr. 7054/04.07.2017   Urmare a cererii adresate de către SC VULPANUL SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 561B, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Service auto - Craiova - SC SUPER WASH)

Decizie nr. 6464/30.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC SUPER WASH SRL cu sediul în municipiul Craiova str. Bulevardul Dacia, nr.34,Bl.83C,sc.1, ap.6,  judeţul...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova, str. Morii - SC TOP MED BUNA VESTIRE)

Decizie nr. 5233/30.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC Top Med Buna Vestire SRL , cu sediul în judeţul Dolj , Municipiul Craiova , str. Unirii , nr. 90 ,...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Componente electronice - Craiova - SC GTK RO)

Decizie nr. 5486/28.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC GTK RO SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Fântâna Popova, nr. 36, jud. Dolj înregistrată la Agenţia...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Sadova - SC B&M AUTO GAZ)

Decizie nr. 5437/28.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC B&M AUTO GAZ SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. Aleea 3 Câmpia Izlaz, nr.5, jud. Dolj înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Comerţ cu carburanţi - Leu - SC DELTA SORI ANDI)

Decizie nr. 12334/27.06.2017   Urmare a cererii adresate de către S.C. DELTA SORI ANDI SRL , cu sediul în judeţul Dolj, comuna Leu, sat Leu, nr. 210, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Exploatare forestieră - SC MAROK GEO SILVO)

Decizie nr. 6622/27.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC MAROK GEO SILVO SRL , cu sediul în jud. Dolj, com. Bucovat, sat Palilula, nr. 380, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă sanitară - Craiova - SC TOP MED BUNA VESTIRE)

Decizie nr. 6561/23.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC Top Med Buna Vestire SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 90, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Cilindri hidraulici - Craiova - SC AVIHYDRO)

Decizie nr. 5881/20.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC Avihydro SRL cu sediul în municipiul Craiova, Tarlaua 29, parcela 4, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Apă şi canalizare - COMUNA NEGOI)

Decizie nr. 9637/19.06.2017   Urmare a cererilor adresate de către COMUNA NEGOI , cu sediul în sat Negoi, comuna Negoi, str. Principală, jud. Dolj, înregistrate la Agenţia pentru...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Exploatare forestieră - O.S. Filiaşi - SC ARMIC COM)

Decizie nr. 3491/09.06.2017   Urmare a cererii adresate de către SC ARMIC COM SRL , cu sediul în comuna Murgași, sat Gaia, str. David Găianu, nr.189, jud. Dolj înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - CENTRUL MEDICAL TOMMED)

Decizie nr. 5597/09.06.2017   Urmare a cererii adresate de către CENTRUL MEDICAL TOMMED SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. B-dul Carol I, nr.107, jud. Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Colectare şi dezmembrare VSU - Craiova - SC AUTO PERFECT DUGU)

Decizie nr. 1341/30.05.2017   Urmare a cererii adresate de către SC Auto Perfect Dugu SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 536, judeţul Dolj, înregistrată la...

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Alimentare cu apă - COMUNA CERNĂTEŞTI)

Decizie nr. 10826/22.05.2017   Urmare a cererii adresate de către COMUNA CERNĂTEŞTI, cu sediul în comuna Cernăteşti, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului...