Despre Autorizaţia de Mediu

DESPRE AUTORIZAŢIA DE MEDIU

autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune

Conform Art. I din Ordonanța de Urgență nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului:
Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.
Mai multe....

Acte necesare emiterii autorizatiei de mediu

 

-  Cerere emitere act reglementare, necesară la depunerea documentaţiei

- fişa de prezentare şi declaraţie conform Anexei nr. 2 () din Ordinul MMGA nr. 1798/2007

- pentru proiecte finațate în cadrul PNDR 2014-2020 - submăsura 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri)/6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici): Anexa 3 - Model 8 - Cerere autorizare mediu 6.1, 6.3 ()

- act spaţiu (vânzare-cumpărare, chirie, comodat etc.) - copie xerox

- dovada anunţ public: "SC .... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea ................. ce se desfăşoară în ...................................... Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj până la data de ……………………….. (15 zile de la data apariţiei anunţului în presă).” - ultima piesă la dosar.

- plan situaţie

- plan încadrare în zonă

- dovadă Plată tarif - sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Dolj sau în contul APM Dolj deschis la Trezoreria Craiova.

- CUI (cu/fără anexe) - Oficiul Registrului Comerţului

- Autorizarea activităţii la punctul de lucru - Oficiul Registrului Comerţului

- Bilanţ de Mediu nivel 0;

- contracte utilităţi (apă, energie electrică, evacuare ape uzate, servicii salubritate etc.) - copii xerox

- contracte furnizare deşeuri reciclabile încheiate cu unităţi specializate - copii xerox.

- pentru Puţ forat pe amplasament - punct de vedere de la Administraţia Bazinală de Apă (Dolj)

- date privind Centrala termică (tip, putere instalată, combustibil utilizat, mod de evacuare a gazelor arse - înălţime coş, diametru);

- pentru Substanţele periculoase folosite: Fişe cu date de securitate

- pentru Activitatea de Exploatare forestieră: Fişa de prezentare şi declaraţie

Sus

Transferul unei Autorizaţii de Mediu

Orice transfer  de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art 10 din OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

La transferul autorizaţiei de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia de Mediu;

Dacă autorizaţia este emisă cu program de conformare, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea că-şi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din programul de conformare;

Actele necesare transferului autorizaţiei de mediu sunt cele prevăzute în Anexa 1

Sus

Viza anuală

Noiembrie 2018:

A fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018, Ordinul nr. 1171/05.11.2018privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Sus