Decizii UE privind Emisiile industriale

 • 2013-163-UE - CLM LexUriServ - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu [notificat cu numărul C(2013) 1728]
   
 • 2013-84-UE - LexUriServ - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 11 februarie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor [notificată cu numărul C(2013) 618]
   
 • 2012-795-UE - pentru raportare IED - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2012 de instituire a tipului, formatului și periodicității informațiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 9181] Text cu relevanță pentru SEE
   
 • 2012-249-UE - SUSD LexUriServ - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 7 mai 2012, privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 2948]
 • 2012-135-UE - I&S LexUriServ - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 28 februarie 2012, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea fontei și a oțelului [notificată cu numărul C(2012) 903]
   
 • 2012-134-UE - GLS LexUriServ - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 28 februarie 2012 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei [notificată cu numărul C(2012) 865]