Back

Petiții

Petiții

Ordonanța nr.27 din 2002 privind soluționarea petițiilor

 

Definiția petiției:

Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petițiile pot fi depuse direct la sediul APM DOLJ sau pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: office[@]apmdj.anpm.ro

 

 

Pentru informații legate de transmiterea petițiilor puteți apela nr. de tel.: 0351.428.037, 0351.428.038, 0746.248.743

 

NOTE:

  • Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
  • Petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcţionarilor publici, se clasează.