Back

Aplicarea vizei anuale în contextul încetării Stării de alertă

APLICAREA VIZEI ANUALE ÎN CONTEXTUL ÎNCETĂRII
STĂRII DE ALERTĂ

 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj informează publicul interesat cu privire la valabilitatea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, având în vedere încetarea stării de alertă și luând în considerare actul normativ care stipulează valabilitatea acestora.

Astfel, conform art.4, alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ”documentele eliberate sunt valabile pe toată perioada stării de alertă și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Informăm agenții economici că toate solicitările de aplicare a vizei anuale, indiferent de momentul în care acestea sunt depuse, vor fi soluționate conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020 privind procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu care precizează termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale, și anume ”de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține".

Decizia de aplicare a vizei anuale va fi valabilă de la data emiterii acesteia până la ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu din anul următor.