Îndrumare anul 2011-2019

Îndrumare pentru realizarea Rapoartelor privind evaluarea impactului asupra mediului Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 ...

Îndrumare anul 2017

Îndrumar în vederea elaborării Raportului Evaluării Impactului asupra Mediului -  Construire locuinţe colective P+9E, amenajări incintă şi împrejmuire teren, î n...

Îndrumare anul 2016

Îndrumar în vederea elaborării Raportului de Evaluare a Impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hală C9 depozitare îngrăşăminte , în com. Işalniţa, titular SC BOREALIS LAT...

Îndrumare anul 2015

Îndrumar Conducta de transport gaze naturale DN 500 mm Craiova-Segarcea-Băileşti-Calafat. Reconsiderare traseu conductă, tronson Craiova-Segarcea  SNGN TRANSGAZ ÎNDRUMAR în...

Îndrumare anul 2013

Îndrumar Supraînălţare depozit de Zgură Complexul Energetic Oltenia CET II Craiova Îndrumar Reabilitare cale ferată Craiova-Calafat - Compania Naţională CFR

Îndrumare anul 2012

Îndrumar balastieră  Leamna de Jos Îndrumar SIMD jud. Vâlcea Îndrumar Modernizare vopsitorie - SC FORD ROMANIA SA Îndrumar polieteri Îndrumar SMID Mehedinţi ...

Îndrumare anul 2011

Construire centru comercial "Electroputere Parc" S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - Blocul energetic nr.4 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - Blocul energetic nr.5 ...