Îndrumare anul 2018

Îndrumar cu problemele de mediu pentru proiectul ” Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deşeuri periculoase şi nepericuloase ”, titular SC ECO TOTAL...

Îndrumare anul 2017

Îndrumar în vederea elaborării Raportului Evaluării Impactului asupra Mediului -  Construire locuinţe colective P+9E, amenajări incintă şi împrejmuire teren, î n...

Îndrumare anul 2016

Îndrumar în vederea elaborării Raportului de Evaluare a Impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hală C9 depozitare îngrăşăminte , în com. Işalniţa, titular SC BOREALIS LAT...

Îndrumare anul 2015

Îndrumar Conducta de transport gaze naturale DN 500 mm Craiova-Segarcea-Băileşti-Calafat. Reconsiderare traseu conductă, tronson Craiova-Segarcea  SNGN TRANSGAZ ÎNDRUMAR în...

Îndrumare anul 2011

Construire centru comercial "Electroputere Parc" S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - Blocul energetic nr.4 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - Blocul energetic nr.5 ...

Îndrumare anul 2013

Îndrumar Supraînălţare depozit de Zgură Complexul Energetic Oltenia CET II Craiova Îndrumar Reabilitare cale ferată Craiova-Calafat - Compania Naţională CFR

Îndrumare anul 2012

Îndrumar balastieră  Leamna de Jos Îndrumar SIMD jud. Vâlcea Îndrumar Modernizare vopsitorie - SC FORD ROMANIA SA Îndrumar polieteri Îndrumar SMID Mehedinţi ...