Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase

          Ca membră a Uniunii Europene, România aplică Regulamentul nr. 689/2008 al CE care a înlocuit Regulamentul nr. 304/2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase şi se referă la:

- anumite produse chimice periculoase care se supun procedurii de acord preliminar scris conform Convenţiei de la Rotterdam;

- anumite produse chimice periculoase care sunt interzise sau supuse unor restricţii severe în cadrul comunităţii sau într-un stat membru;

- toate produsele chimice care se exportă, în măsura în care se referă la clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.

          Importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze informaţii cu privire la cantităţile de produse chimice comercializate la nivel internaţional care sunt reglementate de Regulament pentru a face posibile urmărirea şi evaluarea impactului şi eficienţei dispoziţiilor prevăzute în acesta.

          Pe parcursul anului 2009 doar în judeţul Vâlcea s-au înregistrat activităţi de import cu produse chimice periculoase reglementate de Regulamentul CE 689/2008.

Importul de substanțe și preparate reglementate sub incidența procedurii PIC, aferent anului 2009:

Județ Agent economic impostator Denumirea substanței importate Cantitate (kg)
Vâlcea SC OLTCHIM SA oxid de etilenă 1.598.400