Back

Anunț privind inițierea Planului de Calitate a Aerului în municipiul Craiova

În conformitate cu prevederile art.13, alin.l din Hotărârea nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, vă comunicăm faptul că, în cadrul şedinţei de lucru din data de 31.05.2019, Comisia tehnică constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 5064/2019, a iniţiat Planul de calitate a aerului în municipiul Craiova.

Descarcă Adresa 102710/05.06.2019