Back

Anunț privind inițierea Planului de menținere a calității aerului

Anunț public
05.03.2019

 

Având în vedere necesitatea elaborării Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), conform Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, informăm pulicul interesat că s-a procedat la iniţierea Planului de menţinere a calităţii aerului.