Back

Reţeaua Naţională de Monitorizare automată a calităţii aerului (RNMCA)

Serviciul Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) administrează informaţiile şi datele provenite din reţeaua naţională de monitorizare automată a calităţii aerului (RNMCA) (www.calitateaer.ro).

RNMCA cuprinde 142 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2/NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6) metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen, mercur), hidrocarburi aromatice policiclice.

Datele privind calitatea aerului sunt colectate şi transmise către panourile de informare a publicului, iar după validarea primară în centrele judeţene sunt transmise spre evaluare şi certificare Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare precum şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind calitatea aerului armonizată cu reglementările europene.

Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului:
• colaborează cu laboratoarele şi serviciile de monitoring din reţeaua autorităţii de mediu, cu alte instituţii şi autorităţi, în vederea asigurării fluxului de date şi informaţii
• participă la instruirea personalului din cadrul agenţiilor teritoriale de mediu implicat în activităţile de colectare şi transmitere a datelor şi informaţiilor către CECA
• participă la elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii datelor
• utilizează instrumente software avansate pentru prelucarea datelor de calitatea aerului.