Back

Anunț privind solicitarea avizului de mediu (PUZ Construire spații producție și depozitare îngrășăminte - Malu Mare-Preajba - SC SOLAREX IMPEX)

Anunţ iniţial
13.01.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă elaborarea primei versiuni ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR SPAȚII DE PRODUCȚIE ÎNGRĂȘĂMINTE FOLIARĂ SOLIDĂ ȘI LICHIDĂ ȘI SPAȚII DE DEPOZITARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+2, în com. Malu Mare, sat Preajba, T122, P23/1, jud. Dolj, titular S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr.1, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Memoriul

Descarcă Completări la Memoriu (februarie 2020)

Contestaţiile și sugestiile din partea publicului interesat se primesc in scris la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de luni-joi între 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.