Back

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Reţea de apă şi canalizare - COMUNA CELARU)

Decizie nr. 7621/12.03.2018

 

Urmare a cererii adresate de către Comuna Celaru, cu sediul în comuna Celaru, str. Inv. M. Georgescu, nr. 525, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 7621/05.07.2017 şi a adresei nr.7621/11.07.2018 (continuare procedură), în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de Captarea, tratarea şi distribuţia apei - cod CAEN 3600 şi Colectarea şi epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700, conform Ordinului INS 337/2007.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM