Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire service auto - Cerăt - SC UNYCOVER IMPEX)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
15.05.2018

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără acord de mediu, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire service auto, platformă betonată, puţ forat şi bazin etanş vidanjabil”, propus a fi amplasat în com. Cerăt, satul Cerăt, str. Lipovului, nr.34, jud. Dolj, titular S.C. UNYCOVER IMPEX S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, jud. Dolj în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.05.2018.