Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Extindere reţea de apă şi canalizare - Bistreţ-Plosca - COMUNA BISTREŢ)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
13.06.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul  procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului - pentru proiectul „Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Bistreţ, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Bistreţ, sat Bistreţ, Plosca, judeţul Dolj, titular  Comuna Bistreţ prin Primar Cristiana Antonie.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, municipiul Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, judeţul Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.06.2018.