Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri locale - COMUNA GIUBEGA)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
11.07.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Giubega, județul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Giubega, străzile: Al. Vârtopului, Al. Câmpului, Teiului, Mircea cel Bătrân, Magnoliei, Florin Firan, Preot Coveianu Iulian, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, A.I. Cuza, Salcâmului, George Coșbuc, Al. Craiovei, Înv. Băzăvan Alexandru, Depozitului, Nucilor, Spicului, Vasile Alecsandri, Fiscu Constantin, Iancu Jianu, Sistemului, Al. Morii, Al. 2 Brazi, Liliacului, județul Dolj, titular Comuna Giubega, reprezentată de primar, Gună Stelian,.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).