Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire imobil locuințe - Craiova-C.București - SC RECON)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
13.08.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire imobil locuințe colective S+P+2”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, satul Cârcea, strada Calea București, nr.50, judeţul Dolj, titular SC RECON SRL, reprezentată de Petcu Marian

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).